Tietosuojavastaavan koulutusohjelma

Tapahtuman tiedot

Aloituspäivämäärä
Päättymispäivä
Tapahtumatyyppi
Kurssi
Kohderyhmä
Tapahtuma kaupunki
Helsinki + striimaus
Tapahtumapaikka
Helsinki, Orginal Sokos Hotel Presidentti + striimaus
Osoite
Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki
Hinta (ilman ALV)
1650.00€
Tapahtuman järjestäjä
FCG Finnish Consulting Group

25. toukokuuta 2018 sovellettavaksi tulleen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan kaikkien kunnallisten organisaatioiden on nimitettävä tietosuojavastaava, samaa pätee myös muihin viranomaisiin ja osaan yksityisiä yrityksiä.

Tietosuojavastaava on keskeisessä asemassa henkilötietojen lainmukaisen käsittelyn suunnittelussa, ohjaamisessa ja valvonnassa omassa organisaatiossaan.

Uuden tietosuojalainsäädännön tarkoituksena on taata henkilötietojen suoja perusoikeutena ja tukea palvelujen ja prosessien digitalisoitumista. Hyvin hoidettu tietosuoja on organisaation menestystekijä. Tietosuojavastaava on keskeisessä roolissa kun lainsäädännön vaatimuksia henkilötietojen käsittelyssä viedään organisaatiossa käytäntöön.

Erityisesti kuntien ja kuntayhtymien edustajille suunnattu tietosuojavastaavan koulutusohjelma antaa valmiuksia tietosuojavastaavan tehtävissä toimimiseen. Se soveltuu sisältönsä puolesta myös yritysten edustajille. Koulutuksessa sääntöjä ja käytäntöjä käydään läpi sekä viranomaisten että yhtiöiden näkökulmasta.

Koulutusohjelma toteutetaan nyt neljättä kertaa ja sen sisältö on päivitetty muun muassa kansallisen tietosuojalain valmistelun pohjalta.

Aiempien koulutusohjelmien osallistujat ovat antaneet koulutuksen arvosanaksi kiitettävän. Koulutuksesta sanottua:
”Koulutusohjelma oli yksi parhaimmista koulutuksista, joihin olen työurani aikana osallistunut reilun 20 vuoden aikana.”
”Hyvin valitut vierailevat kouluttajat. Kiva saada käytännön esimerkkejä.”

Käytämme koulutusohjelmassa opiskelujen tukena verkko-oppimisympäristöä oppimateriaalien jakamiseen.

Myös yksittäisiin koulutuspäiviin voi ilmoittautua. Koulutukseen voi osallistua joko paikan päällä tai etänä tietokoneen välityksellä.