Riskienhallinta tietosuojan näkökulmasta

Tapahtuman tiedot

Aloituspäivämäärä
Päättymispäivä
Tapahtumatyyppi
Kurssi
Kohderyhmä
Tapahtuma kaupunki
Helsinki + striimaus
Tapahtumapaikka
Helsinki, Kuntatalo + striimaus
Osoite
Toinen linja 14, Helsinki
Hinta (ilman ALV)
310.00€
Tapahtuman järjestäjä
FCG Finnish Consulting Group

Toukokuussa sovellettavaksi tullut EU:n yleinen tietosuoja-asetus korostaa riskilähtöisyyttä tietosuojan toteuttamisessa. Asetuksen mukaan rekisterinpitäjän on jatkossa pystyttävä osoittamaan, että tietosuoja huomioidaan lainsäädännön velvoittamalla tavalla organisaation toiminnassa ja toiminnan suunnittelussa. Asetus velvoittaa sekä henkilötietojen käsittelijää että rekisterinpitäjää arvioimaan henkilötietojen käsittelyyn liittyvät riskit ja ryhtymään riskien vaatimiin toimenpiteisiin.

Tietosuoja tulee huomioida jo tarjouspyynnöissä hankittaessa sovelluksia ja palveluja, joissa käsitellään henkilötietoja.

Jos rekisterinpitäjä havaitsee tietoturvaloukkauksen, tietosuoja-asetus velvoittaa ilmoittamaan tietoturvaloukkauksesta viranomaiselle kolmen vuorokauden kuluessa.

Tämä koulutuspäivä sisältää tiiviit tietopaketit tietoturvasta ja -turvallisuudesta sekä hankinnoista. Koulutuksessa käsitellään myös tietosuoja-asetuksen tietojärjestelmille ja sopimiselle asettamia uusia vaatimuksia, tietosuojan ja tietoturvan suhdetta, kyberturvallisuutta sekä erityisesti pilvipalveluja tietosuojan näkökulmasta.

Tilaisuus on osa Tietosuojavastaavan koulutusohjelmaa, mutta koulutuspäivään voivat ilmoittautua myös muut kuin koulutusohjelmaa suorittavat. Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etänä.