Mitä jokaisen kaavoittajan tulisi tietää vaikutustenarvioinnista?

Tapahtuman tiedot

Aloituspäivämäärä
Päättymispäivä
Tapahtumatyyppi
Kurssi
Tapahtuma kaupunki
Tampere
Tapahtumapaikka
Tampere, Solo Sokos Hotel Torni
Osoite
Ratapihankatu 43, TAMPERE
Hinta (ilman ALV)
0.00€
Tapahtuman järjestäjä
FCG Finnish Consulting Group

Kiinteistönmuodostuksen ja maanomistuksen riittävä huomiointi kaavaa laadittaessa on edellytys kaavojen sujuvalle toteuttamiselle.

Koulutus antaa kaavoittajan tarvitsemat perustiedot rasitteista ja muista kiinteistöihin liittyvistä tärkeistä kysymyksistä. Pääpaino on käytännön esimerkeissä, joissa on esillä monipuolisesti erityyppisiä ongelmatilanteita ja keinoja niiden välttämiseen.

Myös osallistujien omat kiinteistönmuodostuksen ja kaavan toteutukseen liittyvät tapausesimerkit otetaan haluttaessa yhteiseen käsittelyyn.

Koulutusteemat:
• Kiinteistöjärjestelmä ja kaavoitus - mitä kaavoittajan tulisi tietää?
• Kiinteistörajojen ja rasitteiden merkitys
• Ajankohtaisia oikeustapauksia - kaavoitus ja kiinteistöt
• Kaavoitus, kiinteistönmuodostus ja kaavojen toteuttaminen - käytännön esimerkkejä Lahdesta ja Tampereelta
• Kiinteistönmuodostuksen, maapolitiikan ja kaavoituksen yhteistyö kaavan valmistelussa
• Käytännön esimerkkejä kaavakonsultin kokemuksista
• Kaavoittajan tarvitsemat tiedot ja niiden hankinta
• Kiinteistönmuodostus ja yleiskaavoitus – mitä kaavoittajan tulisi huomioida taajamien ulkopuolella? Rantayleiskaavat, kylien yleiskaavoitus, tuulivoimakaavat.