Kaavoituksen jatkokoulutus, 1. jakso

Tapahtuman tiedot

Aloituspäivämäärä
Päättymispäivä
Tapahtumatyyppi
Kurssi
Tapahtuma kaupunki
Helsinki
Tapahtumapaikka
Helsinki, Kuntatalo
Osoite
Toinen linja 14, HELSINKI
Hinta (ilman ALV)
0.00€
Tapahtuman järjestäjä
FCG Finnish Consulting Group

Toisen kerran toteutettava ”Kaavoituksen jatkokoulutus” järjestetään kahdessa jaksossa, toinen jakso 29.-30.5.2018. Voit ilmoittautua molemmat jaksot sisältävään koulutuskokonaisuuteen oheisesta linkistä. Koulutus on itsenäinen jatko useita vuosia toteutetulle ”Kaavoituksen peruskoulutus”- kurssillemme.

Koulutukseen on koottu tärkeitä kaavoitusalan teemoja, joihin perehdytään alustusten, vuorovaikutteisen yhteisen työskentelyn sekä case-tapausten kautta. Koulutuksen ammatillisina aihepiireinä:

• Suomen alueellinen kehitys - mihin aluerakenne ja kaupunkiseudut ovat matkalla?
• Kaavoituksen menetelmät ja uudet työkalut
• Digikaavoitus
• Kaavoituksen käynnistämissopimus
• Strategisen maankäytön suunnittelun instrumentit ja lakisääteinen kaavajärjestelmä, myös case-tapaukset esittelyssä
• Kaavatalous ja kaavan taloudellisten vaikutusten arviointi
• Liikennesuunnittelun ja kaavoituksen yhteensovittaminen
• Kauppa kaavoituksessa: muuttuneesta ja muuttuvasta lainsäädännöstä, miten kauppaa tulevaisuudessa tehdään, myös case-esimerkki
• Palveluverkkoselvitys kaavoituksen taustaselvityksenä
• Hulevesien hallinta ja kaavoitus

Koulutuksen osana myös kaupunkisuunnitteluekskursio Helsingissä. Osuudessa tutustuminen kaupunkisuunnittelun ja uuden arkkitehtuurin kohteisiin. Mukana molemmilla jaksoilla yhteistä iltaohjelmaa, keskusteluja, verkottumista ja vertaistukea.