Nettijulkisuus maankäytön päätöksissä

Tapahtuman tiedot

Aloituspäivämäärä
Päättymispäivä
Tapahtumatyyppi
Kurssi
Tapahtuma kaupunki
Helsinki
Tapahtumapaikka
Helsinki Congress Paasitorni + striimaus
Osoite
Paasivuorenkatu 5 A, HELSINKI
Hinta (ilman ALV)
0.00€
Tapahtuman järjestäjä
FCG Finnish Consulting Group

Asiakkaiden toiveesta olemme lisännet mahdollisuuden seurata koulutus etänä!

Kunnissa tehdään jatkuvasti päätöksiä, joista tiedotetaan kuntalaisia. Uusi kuntalaki asettaa velvoitteita esimerkiksi kunnan ilmoituksista ja päätöksistä tiedottamisesta, mutta kunnalle jää edelleen harkintavaltaa tiedottamisen käytännön toteuttamiselle. Myös kasvava kiinnostus kunnan päätöksiä kohtaan lisää vaatimuksia viestinnälle ja tiedottamiselle.

Koulutuspäivän aikana keskitytään netissä tapahtuvaan tiedottamiseen sekä juridisesta että viestinnällisestä näkökulmasta ja käsitellään maankäytön, kaavoituksen ja rakennusvalvonnan päätösten erityiskysymyksiä.

Saat vastauksia seuraaviin kysymyksiin:
• Missä menee tiedottamisvelvollisuuden ja yksityisyyden raja?
• Mitä saa tai pitää laittaa nettiin?
• Mikä tieto on julkista?
• Miten toimitaan mm. rakennuslupien, poikkeamispäätösten ja kaavasta tehtyjen muistutusten kanssa