Liikesalaisuudet ja salassapito

Tapahtuman tiedot

Aloituspäivämäärä
Päättymispäivä
Tapahtumatyyppi
Kurssi
Kohderyhmä
Tapahtuma kaupunki
HELSINKI
Tapahtumapaikka
Helsinki
Osoite
Unknown
Hinta (ilman ALV)
395.00€
Tapahtuman järjestäjä
FCG Finnish Consulting Group

Liikesalaisuuksia koskeva lainsäädäntö on Suomessa sulautunut useaan eri lakiin, kuten rikos-, työsopimus- ja elinkeinotoiminnasta annettuun lakiin, ja toisinaan pirstaloituneen lainsäädännön hahmottaminen voi olla haasteellista. Hankalia tilanteita aiheuttavat erityisesti rajanvetokysymykset ja liikesalaisuuksien määritelmän tietty tulkinnanvaraisuus.

Liikesalaisuudet ja salassapito -koulutuspäivän aikana perehdytään keskeisimpiin lainkohtiin, joissa säädetään liikesalaisuuksista. Tilaisuudessa käydään läpi liikesalaisuuden määritelmää, voimaan astuvaa EU:n liikesalaisuuksia koskevaa direktiiviä, työnantajan käytännön keinoja suojata liikesalaisuuksiaan niin lainsäädännöllisestä että toimintatapoihin liittyvästä näkökulmasta sekä liikesalaisuuksien suhdetta muuhun erityislainsäädäntöön. kuten lakiin julkisista hankinnoista.

Ilmoittautuminen 24.3. mennessä.