Kaupunginjohtajien ilmasto- ja energiasopimuksen kansallinen työpaja

Ilmasto- ja energiapolitiikan tulevaisuus Suomessa

Covenant of Mayors

Tapahtuman tiedot

Aloituspäivämäärä
Päättymispäivä
Tapahtuma kaupunki
Helsinki
Tapahtumapaikka
Kuntatalo
Osoite
Toinen linja 14, Helsinki
Tapahtuman järjestäjä
Kuntaliitto ja Covenant of Mayors

Tapahtuma tulkataan englanniksi ja suomeksi. / The event will be interpreted in Finnish and English.
For the program in English, please see attachment. The registration link is at the end of this page.

 

Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimuksen yleiskokouksen (the Covenant of Mayors) kansallinen työpaja

Ilmasto- ja energiapolitiikan tulevaisuus Suomessa 

Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimuksen yleiskokous on maailman suurin kaupunkien aloite paikallisten ilmasto- ja energiatavoitteiden toteuttamiseksi. Siihen on liittynyt aloitusvuoden 2008 jälkeen yli 7000 paikallishallintoa Euroopassa ja se kasvaa voimakkaasti Euroopan ulkopuolella. Allekirjoittaneet kunnat hyötyvät kansainvälisestä liikkeestä ja sen tuomasta teknisestä ja menetelmällisestä tuesta toimeenpanossa.

Suomessa 10 kuntaa, jotka liittyivät 2020 aloitteeseen, asettivat keskimääräiseksi tavoitteekseen vähentää CO2 päästöjä 27% vuoteen 2020 mennessä ylittäen näin eurooppalaisen tavoitteen. Tällä hetkellä kansallisesti kunnianhimoiset hiilineutraaliustavoitteet vuoteen 2030 - 2040 - 2050 mennessä inspiroivat muita kuntia Euroopassa lisäämään ilmastotyön tahtia.

Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimus kiinnostaa Suomessa edelleen, kuusi kuntaa on allekirjoittanut 2030 tavoitteet ja Uudenmaan liitto liittyi aloitteeseen koordinaattorina tukeakseen alueensa kuntia keväällä 2018.

Työpajan tavoitteena on esitellä kaupunkien kunnianhimoisia suunnitelmia, Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimusta, sen toimintaa sekä tukea, mitä suomalaiset kunnat voivat sopimuksesta saada. Lisäksi työpajan keskusteluista kerätään palautetta kansalliselle tasolle.

Euroopan energiaunionia koskevan puitestrategian hyväksymistä seuraava ja Katowicen COP24 -neuvotteluja ennen tapahtuva työpaja antaa mahdollisuuden reflektoida kansallisia post-2020 energia- ja ilmastosuunnitelmia, joihin sisältyy kansalliset tavoitteet, politiikat sekä toimenpiteet jokaiselle EU:n energiaunionin ulottuvuudelle[1], jotka on kehitetty yhdessä paikallisten ja kansallisten sidosryhmien kanssa.

Suomen ympäristöministeriöllä on uusi kolmivuotinen tavoite kuntien ja maakuntien ilmastotyön vauhdittamiseksi ja kehittämiseksi. Pyöreän pöydän keskusteluissa tuotetaan ideoita ja konkreettisia keinoja, joilla kuntien ilmastotyö pääsee entistä parempaan vauhtiin mahdollisimman laajalti Suomessa.

Ohjelma (muutokset mahdollisia)

Puheenjohtaja kansainvälisten järjestösuhteiden johtaja Heikki Telakivi, Kuntaliitto

Johdanto

09:00 – 09:10 Tervetuloa ja johdatus työpajan tavoitteisiin
Miira Riipinen, ympäristöpäällikkö, Kuntaliitto

09:15 – 09:30 Avaus: Kuntien eurooppalainen yhteistyö kohti kestäviä ratkaisuja, Sari Rautio, Kaupunginhallituksen puheenjohtaja, Hämeenlinna; CEMR:in varapuheenjohtaja; Kuntaliiton hallituksen 1.varapuheenjohtaja

09:30 – 09:45 Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimuksen esittely, SECAP malli ja toiminnan kehys, Eugenia Mansutti, CEMR

Paneelikeskustelu kuntien kunnianhimoisista hiilineutraaliustavoitteista

Puheenjohtaja Mariko Landström, asiantuntija, Sitra

09:45 – 10:45

Taustaa keskustelulle, Mariko Landström, Sitra

Sitra on tehnyt selvityksen 50 suurimman kunnan ilmastostrategioista sekä analysoinut kuntien hiilineutraaliustavoitteita ja toimenpiteitä. Selvityksen tulokset esitellään taustaksi paneelikeskustelulle.

Moderoitu keskustelu kuntien hiilineutraaliustavoitteista 

- Esa Nikunen, ympäristöjohtaja, Helsingin kaupunki
- Jari Leinonen, ympäristönsuojelupäällikkö, Joensuun kaupunki
- Risto Veivo, kehittämispäällikkö, Turun kaupunki

10:45 – 11:15 Kahvitauko

Keskustelu kansallisella tasolla

Puheenjohtaja Miira Riipinen, ympäristöpäällikkö, Kuntaliitto

11:15 – 11:30 Kansallisen ilmastopolitiikan ja tulevien suunnitelmien esittely, Olli-Pekka Pietiläinen, projektipäällikkö, ympäristöministeriö

Ympäristöministeriöllä on erityinen kolmivuotinen projekti, joka vauhdittaa kuntien ja maakuntien ilmastotyötä. Kauden aikana vahvistetaan valtion sekä paikallisen ja alueellisen tason yhteistyötä sekä tuetaan parhaiden käytänteiden monistamista ja skaalautumista.   

Pyöreän pöydän keskusteluissa innovoidaan ja työstetään ideoita ja konkreettisia keinoja, joilla kuntien tavoitteellinen ja vaikuttava ilmastotyö pääsee entistä parempaan vauhtiin mahdollisimman laajalti Suomessa.

11:30 – 12:15 Pyöreän pöydän keskustelut

Jokainen pöytä valitsee 1-2 raportoijaa esittämään keskustelujen sisällöt  

12:15 – 13:00 Pyöreän pöydän keskustelujen raportointi ja keskustelu

Päätössanat

13:00 Lounas

[1] Vähähiiliseen talouteen siirtyminen, energiatehokkuus, energiaturvallisuus, energian sisämarkkinat, sekä tutkimus, innovaatio ja kilpailukyky

Ilmoittautuminen / Registration

Ilmoittautuminen 12.11. mennessä. Registration by 12th Nov.

HUOM! Ilmoittautumisaika on umpeutunut, mutta osallistumismahdollisuuksia voi tiedustella: pauliina.jalonen@kuntaliitto.fi, 050-501 8602

Täytä ilmoittautumislomake täällä / Please, register here

Program in Finnish and English attached as a file

Tilaisuus on ilmainen ja avoin kaikille kiinnostuneille.
Lisätietoja: pauliina.jalonen@kuntaliitto.fi