Kaavoituksen peruskoulutus - prosessi, sisältö ja toteutus: jakso 2

Tapahtuman tiedot

Aloituspäivämäärä
Päättymispäivä
Tapahtumatyyppi
Kurssi
Kohderyhmä
Tapahtuma kaupunki
HELSINKI
Tapahtumapaikka
Original Sokos Hotel Presidentti
Osoite
Eteläinen Rautatiekatu 4, HELSINKI
Hinta (ilman ALV)
520.00€
Tapahtuman järjestäjä
FCG Finnish Consulting Group

Kahdessa jaksossa toteutettava koulutus antaa hyvän kokonaiskäsityksen kaavoituksen oikeudellisista perusteista ja kaavoitukseen liittyvistä lukuisista ammatillisista näkökulmista: 1. jakso 21.-23.11.2018 ja 2. jakso 16.-17.1.2019. Jaksot ovat itsenäisiä, voit myös osallistua ainoastaan 2. jaksolle.

Kurssikokonaisuus parantaa suunnittelijoiden ja muiden kaavaprosessin osapuolten valmiuksia prosessin sujuvaan ja oikeudellisesti onnistuneeseen hallintaan. Vankan luentosisällön ohella koulutus tarjoaa myös yhteisen keskusteluareenan suunnittelijoille ja muille kaavoituksen toimijoille. Kurssin molemmilla jaksoilla myös keskustelevia osuuksia, jotka syventävät näkökulmaa kaavoitusalan ammatillisiin ja yhteiskunnallisiin haasteisiin.

Koulutuksen ammatillisina teemoina ovat:

I-jakso
• Maankäyttö- ja rakennuslaki suunnittelun ohjauksessa
• Kaavoitusmonopolia vai kumppanuutta – lupa kaavoittaa!
• Kaavoituksen lähtötiedot
• Kaavan käsittelyprosessi
• Suunnittelutarvealueet ja hyvä päätöksen valmistelu
• ELY-keskuksen rooli ja tehtävät
• Maakuntakaavoituksen rooli ja tehtävät
• Osallisuus ja vuorovaikutus
• Asukasnäkökulma kaavoitukseen

II-jakso
• Kaava-asiakirjojen sisältö ja tuottaminen – case Kivistö
• Kunnan maapolitiikka ja kaavoitus
• Kaavoituksen ja maapolitiikan yhteensovittaminen
• Kiertotalous aluesuunnittelussa – mitä tämä voisi olla?
• Kaavoitus ja hyvä hallinto
• 3D-kaupunkimalli kaavoituksessa
• Kiinteistöt ja kiinteistönmuodostus
• Kaavojen oikeusvaikutukset

Koulutus soveltuu kaavoittajille kaikilla suunnittelutasoilla antamaan kokonaiskuvaa ammatin laajasta kokonaisuudesta. Konsultteja koulutus auttaa syventämään kuntakaavoituksen ja kunnan toiminnan asiantuntemusta. Kuntien teknisen ja ympäristöpuolen suunnittelijoille kurssi avaa laajempaa ammatillista pohjaa yhteistyöhön kaavoituksen kanssa. Koulutus soveltuu erinomaisesti myös suunnitteluavustajille ja kaavapiirtäjille antamaan laajempaa tietopohjaa omiin tehtäviin.

Ohjelmasisältöihin saattaa tulla vielä muutoksia.