Vammaisneuvostojen koulutuspäivät 2019

Tapahtuman tiedot

Aloituspäivämäärä
Päättymispäivä
Tapahtumatyyppi
Kurssi
Tapahtuma kaupunki
Helsinki
Tapahtumapaikka
Helsinki, Scandic Park Helsinki
Osoite
Mannerheimintie 46, Helsinki
Hinta (ilman ALV)
520.00€
Tapahtuman järjestäjä
FCG Finnish Consulting Group

Päivitä tietosi ja vahvista vaikuttamistyötä!

Vammaisneuvostojen koulutuspäivät tarjoavat laajan ajankohtaiskatsauksen uudistuvaan lainsäädäntöön ja kunnalliseen vammaistyöhön. Koulutuksessa saat myös eväitä kuntaorganisaatiossa vaikuttamiseen ja viestintään. Samalla verkostoidut ja virkistäydyt kollegoiden kanssa ympäri Suomen!

Päivien suunnittelussa mukana ovat Suomen Kuntaliitto ja Valtakunnallinen vammaisneuvosto, VANE. Tervetuloa mukaan oppimaan, kehittämään ja innostumaan!

Kuntapäättäjä:
Vammaisneuvostojen tukeminen ja osaamisen lisääminen on kuntien velvollisuus. Kunnanhallituksen on huolehdittava vammaisneuvoston toimintaedellytyksistä. Vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta. (KL 28 §) Vammaisneuvostotyö edellyttää voimavaroja ja pitkäjänteistä kehittämistyötä.