Psykiatrinen hoitotyö 2019

Tapahtuman tiedot

Aloituspäivämäärä
Päättymispäivä
Tapahtumatyyppi
Kurssi
Tapahtuma kaupunki
Vantaa
Tapahtumapaikka
Vantaa, Clarion Hotel Helsinki Airport
Osoite
Karhumäentie 5, Vantaa
Hinta (ilman ALV)
565.00€
Tapahtuman järjestäjä
FCG Finnish Consulting Group

Psykiatrisen hoitotyön koulutuspäivät tulevat taas! Psykiatrian saralla on pyörät laitettu pyörimään ja kehitystä tapahtuu jatkuvasti. Tämän vuoden kantava teema on uudistuminen.

Tänä vuonna päivien aiheina on:
• Valtakunnallinen mielenterveysstrategia 2030
• Kaksoisdiagnoosipotilaiden hoidon suunnittelu ja toteutus
• Psykoosien kansallinen laaturekisteri
• Skitsofrenian päivitetty käypä hoito-suositus
• Digitalisaatio psykiatriassa
• Omavalvonta ja tarkastuskäynnit psykiatriassa
• Terveydenhuollon ja poliisin yhteistyö
• Turvallinen mielenterveystyö
• Neurokognitio skitsofreniassa - tutkimuksen haasteet ja merkitys hoidolle
• Kokemusasiantuntijan puheenvuoro
• Mielenterveyskuntoutujien elinolot ja somaattinen terveys avohoidossa

Ohjelman suunnittelussa on huomioitu viime vuoden osallistujien palautteet.