Riskienhallinta tietosuojan näkökulmasta

Tapahtuman tiedot

Aloituspäivämäärä
Päättymispäivä
Tapahtumatyyppi
Kurssi
Kohderyhmä
Tapahtuma kaupunki
Helsinki ja striimaus
Tapahtumapaikka
Helsinki, Radisson Blu Royal Hotel Helsinki + striimaus
Osoite
Runeberginkatu 2, HELSINKI
Hinta (ilman ALV)
320.00€
Tapahtuman järjestäjä
FCG Finnish Consulting Group

EU:n yleinen tietosuoja-asetus korostaa riskilähtöisyyttä tietosuojan toteuttamisessa. Asetuksen mukaan rekisterinpitäjän on pystyttävä osoittamaan, että tietosuoja huomioidaan lainsäädännön velvoittamalla tavalla organisaation toiminnassa ja toiminnan suunnittelussa. Asetus velvoittaa sekä henkilötietojen käsittelijää että rekisterinpitäjää arvioimaan henkilötietojen käsittelyyn liittyvät riskit ja ryhtymään riskien vaatimiin toimenpiteisiin.

Tietosuoja tulee huomioida jo tarjouspyynnöissä hankittaessa sovelluksia ja palveluja, joissa käsitellään henkilötietoja.

Tämä koulutuspäivä sisältää tiiviit tietopaketit tietoturvasta ja -turvallisuudesta sekä hankinnoista. Koulutuksessa käsitellään myös tietosuoja-asetuksen tietojärjestelmille ja sopimiselle asettamia uusia vaatimuksia, tietosuojan ja tietoturvan suhdetta ja kyberturvallisuutta.

Tilaisuus on osa Tietosuojavastaavan koulutusohjelmaa, mutta koulutuspäivään voivat ilmoittautua myös muut kuin koulutusohjelmaa suorittavat. Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etänä.