Tietosuojavastaavan koulutusohjelma

Tapahtuman tiedot

Aloituspäivämäärä
Päättymispäivä
Tapahtumatyyppi
Kurssi
Kohderyhmä
Tapahtuma kaupunki
Helsinki + striimaus
Tapahtumapaikka
Original Sokos Hotel Presidentti
Osoite
Eteläinen Rautatiekatu 4, HELSINKI
Hinta (ilman ALV)
1770.00€
Tapahtuman järjestäjä
FCG Finnish Consulting Group

Varsinainen ilmoittautuminen on jo päättynyt, mutta voit ilmoittautua niin kauan kuin ilmoittautumis-linkki on avoinna.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan kaikkien kunnallisten organisaatioiden on nimitettävä tietosuojavastaava, samaa pätee myös muihin viranomaisiin ja osaan yksityisiä yrityksiä.

Tietosuojavastaava on keskeisessä asemassa henkilötietojen lainmukaisen käsittelyn suunnittelussa, ohjaamisessa ja valvonnassa omassa organisaatiossaan.

Tietosuojalainsäädännön tarkoituksena on taata henkilötietojen suoja perusoikeutena ja tukea palvelujen ja prosessien digitalisoitumista. Hyvin hoidettu tietosuoja on organisaation menestystekijä. Tietosuojavastaava on keskeisessä roolissa kun lainsäädännön vaatimuksia henkilötietojen käsittelyssä viedään organisaatiossa käytäntöön.

Tietosuojavastaavan koulutusohjelma antaa valmiuksia tietosuojavastaavan tehtävissä toimimiseen. Koulutuksessa sääntöjä ja käytäntöjä käydään läpi sekä viranomaisten että yhtiöiden näkökulmasta.

Kuolutuksessa käsitellään muun muassa seuraavia teemoja:
• tietosuojalainsäädäntö ja henkilötietojen lainmukainen käsittely
• tietosuojavastaavan tehtävät ja vastuut
• tietosuojan organisointi ja resursointi
• riskienhallinta tietosuojan näkökulmasta
• tietosuojan dokumentointi

Opetusta järjestetään seuraavina ajankohtina:
syyskuun 4. ja 5. päivä
lokakuun 9. ja 10. päivä
marraskuun 6. ja 7. päivä

Koulutusohjelma toteutetaan nyt kuudetta kertaa.

Käytämme koulutusohjelmassa opiskelujen tukena verkko-oppimisympäristöä oppimateriaalien jakamiseen.

Koulutukseen voi osallistua joko paikan päällä tai etänä tietokoneen välityksellä. Voit halutessasi ilmoittautua vain yksittäisiin koulutuspäiviin ajankäyttösi ja mielenkiintosi mukaan.