Tietosuojan dokumentointi

Tapahtuman tiedot

Aloituspäivämäärä
Päättymispäivä
Tapahtumatyyppi
Kurssi
Kohderyhmä
Tapahtuma kaupunki
Helsinki + striimaus
Tapahtumapaikka
Helsinki + striimaus
Osoite
Unknown
Hinta (ilman ALV)
320.00€
Tapahtuman järjestäjä
FCG Finnish Consulting Group

Varsinainen ilmoittautuminen on päättynyt, mutta voit ilmoittautua mukaan niin kauan kun ilmoittautumislinkki on näkyvillä ja auki.

EU:n yleinen tietosuoja-asetus velvoittaa rekisterinpitäjää osoittamaan, että tietosuoja huomioidaan lainsäädännön velvoittamalla tavalla organisaation toiminnassa ja toiminnan suunnittelussa. Minkälaista dokumentaatiota organisaation kannattaa tässä käyttää?

Tietotilinpäätös on organisaatiolle yksi mahdollinen tapa osoittaa, että tietoja käsitellään organisaatiossa tietosuojan ja tietoturvan vaatimusten mukaisesti. Tietotilinpäätös on raportti, joka antaa kokonaiskuvan organisaation tietojenkäsittelyn tilasta ja näin tukee tietojohtamista sekä vahvistaa asiakkaiden ja sidosryhmien luottamusta organisaation toimintaan. Koulutuspäivässä käydään läpi tietotilinpäätöksen tarkoitus, sisältö ja prosessi, kuullaan tapausesimerkki tietotilinpäätöksen laatimisesta sekä tarkastellaan tietotilinpäätöstä tilintarkastuksen näkökulmasta.

Päivän ja koulutusohjelman päättää paneeli, jossa asiantuntijat vastaavat henkilötietojen lainmukaista käsittelyä koskeviin kysymyksiin.

Päivä on osa Tietosuojavastaavan koulutusohjelmaa, mutta koulutuspäivään voivat ilmoittautua myös muut kuin koulutusohjelmaa suorittavat. Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etänä.