VAIN STRIIMAUS - Vanhuspalvelulaki - sisältö ja soveltaminen

Tapahtuman tiedot

Aloituspäivämäärä
Päättymispäivä
Tapahtumatyyppi
Kurssi
Kohderyhmä
Tapahtuma kaupunki
Striimaus
Tapahtumapaikka
Helsinki, Original Sokos Hotel Presidentti
Osoite
Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki
Hinta (ilman ALV)
340.00€
Tapahtuman järjestäjä
FCG Finnish Consulting Group

Vanhuspalvelulaki tuli voimaan vuonna 2013. Lakia on muutettu ja täydennetty tuon jälkeen useaan otteeseen. Muun muassa 2015 vuoden alussa voimaantulleella lailla tiukennettiin pitkäaikaisen laitoshuollon järjestämisen edellytyksiä. Vanhuspalvelulain käytännön merkitys on kuitenkin jäänyt epäselväksi, sillä lailla ei perustettu iäkkäille henkilöille omaa heille suunnattua palvelujärjestelmää. Tästä syystä vanhuspalvelulakia on myös kritisoitu. Vaikka vanhuspalvelulaki ei perusta iäkkäälle oikeutta tiettyyn palveluun, on lailla silti suuri merkitys niin palvelun järjestäjien kuin tuottajienkin toiminnan kannalta. Lakia noudattamalla sen soveltaja varmistuu siitä, että tuotetut palvelut ovat laadukkaita ja oikeanlaisia juuri iäkkään väestön tarpeiden kannalta. Tässä koulutuksessa pyritään vastaamaan juuri näihin kysymyksiin.
Vanhuspalvelulakia ollaan uudistamassa ja Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut työryhmän, joka valmistelee uudistusta iäkkäiden henkilöiden palvelujen kokonaisuuteen. Koulutuksessa käydään läpi työryhmän työtä ja tavoitteita ja kartoitetaan mahdollisia uudistuksia.

Koulutus toteutetaan vain etäyhteyden välityksellä. Käytössämme on viestiseinä, mikä mahdollistaa kysymysten esittämisen ja kommentoinnin myös etänä.