Valmentava johtajuus yhtiön kulmakivenä

Tapahtuman tiedot

Aloituspäivämäärä
Päättymispäivä
Tapahtumatyyppi
Kurssi
Tapahtuma kaupunki
Helsinki
Osoite
Unknown
Hinta (ilman ALV)
295.00€
Tapahtuman järjestäjä
FCG Finnish Consulting Group

Valmentava johtaminen perustuu valmentamisen ydintaitoihin, joita ovat kiinnostus, kysyminen, innostaminen ja haastaminen.

Perinteisessä johtamistavassa esimies johtaa alaisia ryhmänä, antaen ohjeita, vastaten kysymyksiin ja ratkoen heidän ongelmia.

Tästä seuraa pahimmillaan passivoitumista, motivaation laskua ja omatoimisuuden vähenemistä. Niukimmillaan alainen saa palautetta esimies-alaiskeskustelussa kerran vuodessa.

Valmentavan johtamisen tausta-ajatuksina ovat usko ihmisen potentiaaliin ja sen esille tuomiseen, arvostaminen ja kunnioittaminen, sekä usko ihmisten kykyyn tuottaa itse tarvittavat ratkaisut.

VALMENTAVAN JOHTAMISEN HYÖDYT YHTIÖILLE:
- kasvattaa itseohjautuvuutta.
- Lisää yksilön ja tiimin suorituskykyä.
- kehittää motivaatiota.
- Parantaa työhyvinvointia.

VALMENTAVAN JOHTAMISEN HYÖDYT ESIMIEHILLE:
- Kasvattaa itsetuntemusta
- Kehittää kykyä tehdä yhteistyötä
- Opettaa valmentamaan omaa mieltä.