Interreg Europe -ohjelman seurantakomitea 10.-11.12.2019

Event information

Aloituspäivämäärä
Päättymispäivä
Tapahtuma kaupunki
Helsinki

Tapahtuma on kutsutilaisuus. Interreg Europe on paikallis- ja alueviranomaisten ja muiden julkisten toimijoiden yhteistyötä tukeva EU-ohjelma. Ohjelman seurantakomiteassa on edustettuina mukana olevista maista ao. ministeriöiden lisäksi alue- ja paikallistaso. Kuntaliitto vastaa yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa mm. ohjelman kansallisesta tiedonvälistyksestä. Seurantakomitean seuraava kokous järjestetään Suomen EU-puheenjohtajakauden johdosta 10.-11.12.2019 Helsingissä. Kuntaliiton edustaja toimii puheenjohtajana kokouksessa. 

Tags
Annukka Mäkinen

Annukka Mäkinen

Kehittämispäällikkö
Elinvoima ja talous -yksikkö, Elinvoima, työllisyys ja aluekehittäminen
+358 9 771 2530, +358 40 594 1252
Vastuualueet
  • EU:n alue- ja rakennepolitiikka
  • kansallinen alueiden kehittäminen
  • Itämeri-asiat