Kuntien ja maakuntien tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusverkoston tapaaminen

Tapahtuman tiedot

Aloituspäivämäärä
Päättymispäivä
Tapahtuma kaupunki
Helsinki
Tapahtumapaikka
Kuntaliitto, kokoushuone A3.22, Kulma
Osoite
Toinen linja 14
Tapahtuman järjestäjä
Kuntaliitto

Tilaisuuden aiheina ovat toisaalta kunnan sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisen puitteet - ihmisoikeudet, Eurooppalainen naisten ja miesten tasa-arvon peruskirja paikallishallinnossa ja eurooppalainen yhteistyö, YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, Suomen EU-puheenjohtajakausi - ja toisaalta niiden edistäminen käytännössä kuntien esimerkkeinä ja kokemuksina.  Ihmisoikeuksien edistämisestä kuntatasolla esimerkkinä on Göteborgin kaupunki. 

Tapaaminen on tarkoitettu kuntien ja maakuntien luottamushenkilöille, viran- tai toimenhaltijoille sekä yhteistyökumppaneille. Tilaisuus on maksuton. Lounas on oma-kustanteinen.