Opetus- ja kulttuuriyksikön ohjelmaa Kuntamarkkinoilla 11.-12.9.

Kuntamarkkinat

Tapahtuman tiedot

Aloituspäivämäärä
Päättymispäivä
Kunta
Helsinki
Tapahtumapaikka
Kuntatalo
Osoite
Toinen linja 14
Tapahtuman järjestäjä
Suomen Kuntaliitto ja Kuntalehti.

Keskiviikko 11.9.
 

9.00 - 9.45   Hyvinvoiva sivistyskunta - velvoitteiden ja rahoituksen tasapainoilua,  B 3.4.
Hallitusohjelma ja kuntien sivistystoimi   / En välmående bildningskommun – balansgång mellan skyldigheter och finansiering             

 • johtaja/direktör Terhi Päivärinta, Suomen Kuntaliitto

 

10.00 - 10.45    Monimuotoinen lasten ja nuorten arki - Miten se järjestetään fiksusti?  B 3.4.
Kunnalla on keskeinen rooli lasten ja nuorten laadukkaiden harrastamisen ja muun vapaa-ajantoiminnan järjestämisessä. Lasten ja nuorten vapaa-ajan toiveet ja tarpeet ovat moninaisia. Miksi kunnan kannattaa panostaa tiedon kokoamiseen ja tiedolla johtamiseen?

 • nuorisojohtaja Jouni Erola, Joensuun kaupunki
 • liikuntapalvelupäällikkö ja hyvinvointikoordinaattori Hanna Murotie, Nokian kaupunki
 • erityisasiantuntijat Mari Sjöström ja Mari Ahonen-Walker, Suomen Kuntaliitto

 

10.30 - 10.50   Opetus- ja kulttuuritoimen talous, A 3.23
Valtio osallistuu kuntien sivistyspalvelujen rahoittamiseen. Tarkastellaan, miltä näyttää vuoden 2020 valtion talousarvio kuntien opetus- ja kulttuuritoimen osalta.

 • erityisasiantuntija Päivi Väisänen-Haapanen, Suomen Kuntaliitto

   

12.00 - 12.45   Onko ryhmässä liikaa lapsia - puhetta varhaiskasvatuksen mitoituksista, B 3.4.
Päiväkotien lapsimäärät ja mitoitukset ovat jatkuva puheenaihe. Mahdollisiin ylityksiin ja rakenteisiin puututaan hanakasti. Milloin sitten päiväkodissa tai ryhmässä on liikaa lapsia? Milloin kyse onkin jostakin muusta kuin lain tai asetuksen vastaisesta toimintatavasta?

 • kehittämispäällikkö Jarkko Lahtinen, Suomen Kuntaliitto
   

12.00 - 12.45   Kuntien yhteistoiminta ja mahdollisuudet kulttuuripalvelujen järjestämisessä, B 3.3. 
Kunnan tehtävänä on järjestää kulttuuritoimintaa. Kunta voi järjestää toimintaa itse tai yhteistyössä toisten kuntien kanssa tai muulla tavoin. Miten eri tavoin kulttuuripalveluja voidaan tuottaa yhteistyössä, millaisia esimerkkejä löytyy?

 • erityisasiantuntija Johanna Selkee, Suomen Kuntaliitto
   

12.00 - 13.20  Toisen asteen tutkinto kaikille –kunnatko hoitavat? , A 3.23

Katso tallenne 

Hallitusohjelman mukaan oppivelvollisuutta pidennetään korottamalla oppivelvollisuus 18 ikävuoteen. Oppivelvollisuuden sisään rakennetaan eri tukimuotoja, jotka voidaan sisällyttää toiseen asteen tutkintoihin. Seminaarissa pohditaan mikä kuntien rooli ja tehtävät tulevat olemaan oppivelvollisuutta laajennettaessa.

 • opetusministeri Li Andersson

Paneelissa

 • kuntayhtymän johtaja Jouni Haajanen, koulutuskuntayhtymä Tavastia
 • professori Markku Jahnukainen, Helsingin yliopisto
 • rehtori, sivistysjohtaja Jarkko Niiranen, Vaalan kunta
 • kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Liisa Pohjolainen, Helsingin kaupunki
 • toiminnanjohtaja Samuel Juntunen, Tornion työvoimalasäätiö

paneelin pj. johtaja Terhi Päivärinta, Suomen Kuntaliitto

13.00 - 13.45  Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta oppimiseen - Vuoden 2019 Cygnaeus-palkinnon  luovutus,
B 3.4

 • Mikä on Cygnaeus palkinto, johtaja Jorma Kauppinen OPH
 • Palkinnon luovutus perusteluineen, yliopistolehtori Mari Käyhkö ja tasa-arvovaltuutettu Jukka Maarianvaara
 • Palkinnon saajan puheenvuoro
   

 13.00 - 13.45  Kunnallinen nuorisotyö nyt ja tulevaisuudessa, B 3.3.
Miltä nuorisotyö Suomessa näyttää? Millaisia ilmiöitä nuorten elämismaailmasta nousee? Miten digitalisaation kaltaiset ilmiöt muuttavat nuorten kanssa tehtävää työtä? Kysymyksiä avataan tuoreiden selvitysten avulla. Samalla kuullaan, millaista strategista kehittämistyötä nuorisotoimialalla tehdään ja millaisia näkökulmia se tarjoaa kuntien digitalisaatioon. Kokonaisuus on tuotettu yhteistyössä kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuunan ja digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskus Verken kanssa.

 • suunnittelija Johanna Kalliomaa, Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna
 • suunnittelija Heikki Lauha, Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskus Verke
 • erityisasiantuntija Mari Ahonen-Walker, Suomen Kuntaliitto

14.30 - 15.15  Yhteistyöllä onnistuneet lasten ja perheiden palvelut, B 3.6.         

 

15.00 - 15.45 Opettajankoulutus uudistuu yhteistyössä koulutuksen järjestäjien kanssa, B 3.4.        
Opettajankoulutusfoorumi uudistaa opettajien osaamista ja opettajankoulutusta yhdessä kuntien kanssa. Korkeakoulujen koordinoimien hankkeiden kehittämisverkostoissa on mukana yli sata kuntaa ympäri Suomen. Tule mukaan kuulemaan ja keskustelemaan, millaisia malleja ja työkaluja eri paikkakunnilla on kehitetty. Miten voimme viedä uudistustyötä yhdessä eteenpäin?

Opettajankoulutushankkeiden tiiviit pitsaukset (3-5 min. / hanke)      

 • projektipäällikkö Marja Tamm, KAARO-verkosto Helsingin yliopisto
 • projektipäällikkö KTMarja-Riitta Kotilainen, ja  tutkija Lauri Lantela, ArkTORI ja ArkTOP, Lapin yliopisto,
 • projektitutkijaTeppo Toikka, ULA-hanke, Jyväskylän yliopisto

Kuntien edustajien kommentit (15 min.) ja keskustelu (15 min.)

 • sivistystoimenjohtaja Harri Rinta-aho, Espoon kaupunki
 • perusopetuksen palvelujohtaja KT Tuija Rasinen, sivistyksen toimiala, Jyväskylän kaupunki
 • koulutuspalveluiden päällikkö Kai Väistö, Rovaniemen kaupunki
   

 

Torstai 12.9.
 

9.00 - 9.45   Muutos on pysyvä tila - varhaiskasvatuksessakin, B 3.4. 
Varhaiskasvatuksessa on muutaman vuoden aikana tapahtunut lukuisia muutoksia. Kaikkien haltuunottoon ei kuitenkaan ole välttämättä ollut riittävästi aikaa. Mitä oikeastaan on tapahtunut ja millaisia ilmiöitä ja asioita on odotettavissa lähitulevaisuudessa. Riittävätkö rahamme kaikkeen, vai onko muutos sittenkään kiinni rahasta?

 • kehittämispäällikkö Jarkko Lahtinen, Suomen Kuntaliitto
   

10.00 - 10.45   Ajankohtaista lukiokoulutuksesta/Aktuellt inom gymnasieutbildningen, B 3.4.
Lukiokoulutusta ohjaavat säädökset ovat juuri muuttuneet ja muuttumassa. Ovatko säädösmuutokset kuitenkaan keskeisimmät lukiokoulutusta muuttavat muutosajurit vai ovatko demografiset muutokset ja resurssimuutokset sittenkin vielä merkittävämpiä? Seminaari on lukiokoulutuksen tiivis ajankohtaiskatsaus.
Regelverket för gymnasieutbildningen ändrar. Vilka faktorer påverkar behovet av förändring? Är det lagstiftningen, demografin eller resurserna? Seminariet är tvåspråkigt.

 • erityisasiantuntija/sakkunnig Kyösti Värri
   

11.00 - 11.45   Osaamisen kehittäminen työllisyyden ja kotoutumisen edistämisessä -paneeli, B 3.8.

 • työmarkkinaneuvos Teija Felt, työ- ja elinkeinoministeriö
 • suunnittelupäällikkö Kirsi Heinivirta, opetus- ja kulttuuriministeriö
 • erityisasiantuntija Susanna Piepponen, työ- ja elinkeinoministeriö

Paneelin puheenjohtajina toimivat Erja Lindberg ja Maarit Kallio-Savela Suomen Kuntaliitosta
 

11.00 - 11.45   Lisää liikettä - liikkumattomuuden torjunta kunnissa, B 3.3.
Liikunnallinen elämäntapa on eräs keskeisimmistä kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia edistävistä tekijöistä, vastaavasti liikkumattomuuden kansallinen hintalappu on vuositasolla miljardiluokkaa. Kuinka kunta voi lisätä asukkaidensa liikettä ja poistaa liikkumisen esteitä? Miten poikkihallinnollinen yhteistyö kannattaa rakentaa? Kuinka liikkuminen nostetaan kunnan strategiaan? Keskustelua ja käytännön esimerkkejä kuntien hyvistä toimintatavoista liikkumisen lisäämisessä.

 • liikuntajohtaja Niina Epäilys, Oulun kaupunki
 • hyvinvointijohtaja Matti Kettunen, Asikkalan kunta
 • erityisasiantuntija Mari Ahonen-Walker, Suomen Kuntaliitto
   
 

14.00 - 14.45   Opetuksen digitaaliset ratkaisut – mitä menossa ja mitä tulossa?  B 3.4.
Opetus- ja oppimisympäristöjen digitalisointi on moniulotteinen kokonaisuus. Missä olosuhteissa digitalisointi hyödyttää opetusta ja oppimista? Tietoiskussa kerrotaan yleissivistävän koulutuksen opetus ja oppimisympäristöjen digitalisoinnin arvioinnin tuloksista sekä uudenlaisten oppimisympäristöjen mahdollisuuksista.

 • tuloksellisuustarkastusneuvos, HTT Timo Oksanen, Valtion tarkastusvirasto
 • rehtori Harri Jokinen, Otavan opisto
 • vararehtori Jari Kinnula, Otavan opisto
 • kehittämispäällikkö Anna Österman, Vantaan kaupunki

 

 
Löydä lisää sisältöä samoista teemoista