#Kuntamarkkinat

Sosiaali- ja terveysyksikkö Kuntamarkkinoilla

Tapahtuman tiedot

Aloituspäivämäärä
Päättymispäivä
Tapahtuma kaupunki
Helsinki
Tapahtumapaikka
Kuntatalo
Osoite
Toinen linja 14
Hinta (ilman ALV)
0.00€

Kuntamarkkinat 2019, rekisteröitymispiste

Keskiviikko 11.9.2019

Palveluseteli sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa
pj. johtava lakimies Sami Uotinen, Kuntaliitto

Palveluseteli valinnanvapauden mahdollistajana. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelilaki on ollut voimassa 10 vuotta. Seminaarissa käydään läpi palvelusetelilainsäädännön sisältöä, muutoksia ja tulevaisuuden näkymiä. Lisäksi tutustutaan palvelusetelilainsäädännön soveltamiseen Tampereen kaupungin ikääntyneiden palveluissa.

Palveluseteli ikäihmisten palveluissa
projektijohtaja Anne-Mari Ahonen, TampereSenior, Tampereen kaupunki
palvelulinjapäällikkö Mari Patronen, Tampereen kaupunki

Tulevaisuuden tietosuoja sosiaali- ja terveydenhuollossa
pj. erityisasiantuntija Kauko Hartikainen, Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveydenhuollossa käsiteltävä asiakastieto on säädetty salassa pidettäväksi ja tietojen käsittelyä ohjataan useiden lakien ja asetusten kautta. Tämän lisäksi organisaatioille velvoitteita asettaa EU:n tietosuoja-asetus, joka on ollut voimassa reilun vuoden. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintamallien ja tietojärjestelmäratkaisujen kehittämisen ja tietosuojasääntelyn vaatimusten yhteensovittaminen on todettu usein haastavaksi. Miten tietosuojavaatimukset voidaan huomioida toiminnan uudistamisessa ja tulisiko myös lainsäädäntöä ja sen soveltamisen ohjeistusta kehittää?

Muutostarpeet tietosuojassa
erityisasiantuntija Karri Vainio, Kuntaliitto       

Mitä haasteita tietosuoja-asetus ja kansalliset lait asettavat
arkistopäällikkö Jonna Lintala, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Apotti-hankkeessa esiin nouseet tietosuojahaasteet
talous- ja hallintojohtaja Ari Toiva, Vantaan sote

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus 2020
erityisasiantuntija Mia Malmila, Kuntaliitto

Hyvä asumisen ympäristö ja toimivat palvelut - ikäihmiset ja vammaiset
pj. erityisasiantuntija Jaana Viemerö, Kuntaliitto

Kunnilla on merkittävä rooli siinä, miten ikääntyvän väestön monenlaiset asumisen tarpeet otetaan huomioon. Asuminen palvelujen äärellä ja asumisen ja palveluiden yhdistävät konseptit ovat osoittautuneet toimiviksi ratkaisuiksi kotona asumisen tukemisessa. Uusien asumisratkaisujen tuottaminen edellyttää muun muassa ARAn (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus) rahoitusmahdollisuuksien tuntemista.

ARA-rahoitus ikäihmisten ja vammaisten asuntoihin
apulaisjohtaja, palvelualuepäällikkö Heli Huuhka, ARA

Toissijaisen tiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveydenhuollossa
pj. erityisasiantuntija Kauko Hartikainen, Kuntaliitto

Toisiolain tavoitteena on mahdollistaa tallennettujen henkilötietojen tehokas ja tietoturvallinen käsittely sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnassa sekä sosiaali- ja terveysalan ohjaus-, valvonta-, tutkimus- ja tilastotarkoituksessa. Uusi tietolupaviranomainen, Findata, myöntää tietoluvat silloin, kun tietoja tarvitaan usealta eri rekisterinpitäjältä tai jos tarvitaan Kanta-palveluihin tallennettuja tietoja tai tietoja yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunjärjestäjän rekisteritietoja. Sessiossa kerrotaan mm. miten tietoluvat myönnetään ja kuinka tietojenkäsittely toteutetaan.

Tietolupaviranomaisen toiminta
johtaja Johanna Seppänen, Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen, Findata

Kunnan ja kuntayhtymän oikeudet hyödyntää toissijaista tietoa sosiaali- ja terveydenhuollossa
lakiasiainjohtaja Johanna Sorvettula, UNA Oy

Digitalisaatio ja ikääntyvä Suomi
pj. erityisasiantuntija Hannele Häkkinen, Kuntaliitto

Virtuaalihoidon avulla Helsinki tavoittaa kotona asuvat henkilöt. Kansalaistutkimus kysyy, miten vanhat ihmiset pärjäävät digitaalisen maailman myllerryksessä ja millaista neuvontaa tulevaisuudessa tarvitaan.

Virtuaalihoito Helsingissä
erityissuunnittelija Markitta Karvinen, Puhelin- ja hyvinvointipalvelut Helsingin Palvelukeskus

Ihan pihalla? Vanhat ihmiset digitaalisen maailman myllerryksessä -tutkimus
sosiaalipolitiikan professori, emerita Briitta Koskiaho, Tampereen yliopisto

Kuntien välinen yhteistyö lapsiperheiden sosiaalipalveluissa
pj. projektipäällikkö Sari Vuorinen, Kuntaliitto

Kuntien välisen yhteistyön lisääminen ja monipuolistaminen ei vaadi mitään uutta lainsäädäntöä tai sote-uudistusta toteutuakseen. Nykyinen kuntalaki mahdollistaa kuntien välisen yhteistyön ja -toiminnan monella tavalla. Tule kuulemaan, miten kuntien välinen, maakunnan tasoinen yhteistyö on rakentunut Pohjois-Pohjanmaalla ja Pohjois-Savossa, joissa on rakennettu lastensuojelun hankintaa ja sosiaalipäivystystä kuntien välisin sopimuksin.

Mistä osasista rakentuu lastensuojelupalvelujen maakunnan tasoinen hyvä kilpailutus ja hankinta?
sosiaalijohtaja Arja Heikkinen, Oulun kaupunki

Miten saadaan rakennettua maakunnan tasoinen ja hyvin toimiva sosiaalipäivystys ja yhteistyö maakunnan kuntien kesken?
perusturvajohtaja Mari Antikainen, Kuopion kaupunki

Torstai 12.9.2019

Mikä ihmeen sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatio
pj. asiantuntijalääkäri Tuula Kock, Kuntaliitto

Mikä ihmeen integraatio? Miksi sitä tarvitaan? Mitä hyötyä siitä on kuntalaiselle? Entä kunnalle? Vastaamassa: ”sote-veteraanit” Aronkytö & Rautiainen

Mikä ihmeen integraatio?
muutosjohtaja Timo Aronkytö, sote-palvelujen uudistus, Uudenmaan liitto ja toimialajohtaja Ismo Rautiainen, Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayntymä, Ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus

Kuntien henkilökuljetukset
pj. erityisasiantuntija Jaana Viemerö, Kuntaliitto

Lähes kaikki kunnat ovat osallistuneet joukkoliikenteen järjestämiseen tai tukemiseen jollakin tavalla, vaikka avoin joukkoliikenne ei ole kuntien lakisääteinen tehtävä. Isot kaupunkiseudut panostavat joukkoliikenteeseen merkittävästi. Kuntien lakisääteisiä tehtäviä henkilökuljetuksissa ovat perusopetuslain mukaiset koululaiskuljetukset sekä vammaispalvelulain, sosiaalihuoltolain ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaiset kuljetukset. Mikä on kuljetuspalvelujen tilanne tällä hetkellä ja mihin suuntaan ollaan menossa?

perusopetuksen erityisasiantuntija Mari Sjöström, Kuntaliitto
liikenneasiantuntija Johanna Vilkuna, Kuntaliitto
sosiaalihuollon erityisasiantuntija Jaana Viemerö, Kuntaliitto

”Soten seuraavat askelmerkit” Katso tallenteet >
pj. sosiaali- ja terveysyksikön päällikkö Tarja Myllärinen, Kuntaliitto

Pääministeri Rinteen hallitusohjelman yhtenä tavoitteena on sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen parantaminen. Perhe- ja peruspalveluministeri Kiuru avaa puheenvuorossa tavoitetta ja keinoja sen saavuttamiseksi. Kommenttipuheenvuoron pitäjät tarkastelevat sote-rakenneuudistusta ja palvelujen parantamista Helsingin kaupungin, Pirkanmaan maakuntatasoisen valmistelun sekä jo toimivan lähes koko maakunnan laajuisen Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän näkökulmista.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen valvonta
pj.  erityisasiantuntija Anu Nemlander, Kuntaliitto

Mitä kuuluu vanhusten ympärivuorokautisten palvelujen valvonnalle? Tule kuuntelemaan suuren kaupungin ja Valviran näkökulmia asiaan.

Ympärivuorokautisten palvelujen valvonta
ylitarkastaja Elina Uusitalo, Valvira

Hoitokotien valvonta Espoossa - nykykäytännöt ja haasteet
vanhusten pitkäaikaishoidon päällikkö Elina Kylmänen, Espoo

Kaikki Kuntaliiton seminaarien aineistot 

Keskiviikko 11.9.

Torstai 12.9

Tagit