Sote-tulevaisuuspäivä 2.10.2019

sote-tulevaisuuspäivän 2-10-2019 mainos

Event information

Aloituspäivämäärä
Tapahtuma kaupunki
Helsinki
Tapahtumapaikka
Kuntatalo, Luentosali

Kuntaliiton sote-tulevaisuuspäivä järjestetään taas 4.12.2019 - ohjelma ja ilmoittumislinkki löytyvät täältä 

 

2.10.-19 SOTE-TULEVAISUUSPÄIVÄN KUNTATV-TALLENTEET OSOITTEESSA https://www.kunta.tv/suorat-lahetykset/kuntaliitto-live/sote-tulevaisuuspaiva-2-10-2019/

Päivän materiaalit löytyvät tämän sivun lopusta pdf-tiedostoina.

 

Kuntaliiton sote-tulevaisuuspäivä on tarkoitettu erityisesti kuntajohtajille, kuntien ja kuntayhtymien sote-johtajille, johtaville luottamushenkilöille sekä muille uudistuksen parissa työskenteleville asiantuntijoille.

OHJELMA

9.30                  Ilmoittautuminen, kahvitarjoilu

10.00                Tervetuloa sote-tulevaisuuspäivään

                          - Toimitusjohtaja Minna Karhunen, Suomen Kuntaliitto
 

10.05                Sote-uudistuksen tilannekuva ja kuntien rooli sote-palvelujärjestelmässä

                          -  Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru, Sosiaali- ja terveysministeriö
 

10.30                Kuntien näkemyksiä hallitusohjelmasta ja sote-palvelujen uudistamisesta

                          -  Varatoimitusjohtaja Hanna Tainio, Suomen Kuntaliitto
 

11.00                Kuntien tehtävien eriytyminen - perustuslain asettamia reunaehtoja koskeva selvitystyö

                          -  Julkisoikeuden professori Juha Lavapuro, Turun yliopisto
 

11.30                Lounastauko (omakustanteinen)
 

12.15                Uudenmaan erillisratkaisu kuntien näkökulmasta

                          -  Kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula, Porvoon kaupunki

                          -  Kaupunginjohtaja Päivi Laajala, Oulun kaupunki
 

13.00                Voivatko kunnat toimia sote-palvelujen tuottajina?

                          -  Johtaja Tuija Kumpulainen, Sosiaali- ja terveysministeriö

 

13.30                Yhteisyritys sote-palvelujen tuottajana

                          -  Hallituksen puheenjohtaja Mikko Wirén, Pihlajalinna Oy

                          -  Kaupunginjohtaja Tero Nissinen, Kemin kaupunki

 

14.15                Kuntien eriytyvät tehtävät ja palvelujen rahoitus

                          - Kehittämispäällikkö Sanna Lehtonen, Suomen Kuntaliitto
 

14.45                Tilaisuuden yhteenveto, Kuntaliiton tuki sote-uudistuksessa

                          - Toimitusjohtaja Minna Karhunen ja erityisasiantuntija Karri Vainio, Suomen Kuntaliitto
 

Päivän puheenjohtaja toimii Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen.

 

Alueet ja kunnat erilaistuvat, eikä kaikkien kuntien taloudellinen kantokyky enää kestä sote-palvelujen rahoittamista ja järjestämistä. Mitkä ovat soten rakennevaihtoehdot ja miten ne ottavat alueiden erilaisuuden huomioon? Rajaako perustuslaki mahdollisuuksia kuntien tehtävien eriyttämiseen? Miten erilaistuvien tehtävien rahoitus järjestetään? Mikä on Uudenmaan erillisratkaisun sisältö ja miten se heijastuu palvelujen järjestämiseen muualla? Onko kunnilla jatkossa mahdollisuus tuottaa sote-palveluja? Miten kuntien sote-omaisuuden omistus ja kehittäminen järjestetään tulevaisuudessa?

Tervetuloa Kuntatalolle! Tapahtumaa voi myös seurata KuntaTV:n suorana lähetyksenä.

Antti Rinteen hallitus on käynnistänyt sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisen. Uudistuksen tavoitteena on vahvistaa palvelujärjestelmän oikeudenmukaisuutta ja yhdenvertaisuutta sekä hillitä kustannusten kasvua. Painopiste on palvelujen sisällön uudistamisessa ja erityisesti perustason palvelujen vahvistamisessa. Myös hallinnon rakenteita ja rahoitusta uudistetaan.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamista on yritetty jo edellisten hallitusten toimesta. Merkittävimpinä haasteina ovat olleet mm. perustuslain vaatimukset, uudistuksen laajuus, suhde markkinoihin, liian tiukat aikataulut sekä alueiden ja kuntien erilaistumisen kiihtyminen.

Onnistunut rakenteiden uudistaminen edellyttää vuoropuhelun ja luottamuksellisen ilmapiirin vahvistamista valtiollisten, alueellisten ja paikallisten toimijoiden välillä. Kuntaliiton sote-tulevaisuuspäivä tarjoaa tilaisuuden tälle vuoropuhelulle. Tapahtuma pureutuu niihin sote-uudistuksen kysymyksiin, jotka ovat erityisesti kuntien kannalta merkittäviä.

Tags