Vammaisneuvostojen koulutuspäivät 2020

Tapahtuman tiedot

Aloituspäivämäärä
Päättymispäivä
Tapahtumatyyppi
Kurssi
Tapahtuma kaupunki
Webinaari
Tapahtumapaikka
Webinaari
Osoite
Unknown
Tapahtuman järjestäjä
FCG Finnish Consulting Group

HUOM! Koulutuspäivät järjestetään kokonaan verkossa. Ohjelmaan saattaa tulla pieniä muutoksia.

Päivitä tietosi ja vahvista vaikuttamistyötä!

Vammaisneuvostojen koulutuspäivät tarjoavat laajan ajankohtaiskatsauksen uudistuvaan lainsäädäntöön ja kunnalliseen vammaistyöhön. Koulutuksessa saat myös eväitä kuntaorganisaatiossa vaikuttamiseen ja viestintään. Samalla verkostoidut ja virkistäydyt kollegoiden kanssa ympäri Suomen! Päivien suunnittelussa mukana ovat Suomen Kuntaliitto ja Valtakunnallinen vammaisneuvosto, VANE.

Tämän vuoden teemoina ovat:

- Ajankohtaista vammaispolitiikasta vammaisneuvoston näkökulmasta
- Kuntakentällä tapahtuu – mitä neuvostoissa tulisi ainakin huomioida
- Kuljetuspalveluiden kipukohdat ja Kela-kuljetukset
- Teoriasta käytäntöön - vammaisneuvosto vaikuttajana

Tervetuloa mukaan oppimaan, kehittämään ja innostumaan!

Vammaisneuvostojen tukeminen ja osaamisen lisääminen on kuntien velvollisuus. Kunnanhallituksen on huolehdittava vammaisneuvoston toimintaedellytyksistä. Vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta. (KL 28 §) Vammaisneuvostotyö edellyttää voimavaroja ja pitkäjänteistä kehittämistyötä.