Lapsipotilaan akuuttihoidon osaaja -verkkokurssi

Tapahtuman tiedot

Aloituspäivämäärä
Päättymispäivä
Tapahtumatyyppi
Verkkokoulutus
Tapahtuma kaupunki
verkkokoulutus
Tapahtumapaikka
verkkokoulutus
Osoite
Unknown
Hinta (ilman ALV)
250.00€
Tapahtuman järjestäjä
FCG Finnish Consulting Group

Tule kehittämään osaamistasi lapsen hoidon erityispiirteistä päivystyksessä.
Verkkokurssin aikana pääset paneutumaan ja harjoittelemaan PEWS-pisteytysjärjestelmää (lasten aikaisen varoituksen pisteytysjärjestelmä) erilaisten case-tapausten avulla, kehität osaamistasi lapsen hoidon tarpeen arvioinnista päivystyspoliklinikalla sekä saat työkaluja leikki-ikäisen lapsen pelkojen hallitsemiseen ratkaisukeskeisin menetelmin.

Koulutuksen tarkoituksena on vahvistaa osaamistasi akuutisti sairaan lapsen hoidosta ja kiireellisyyden arvioinnista. Verkkokurssin aikana käydään lävitse myös lapsen oikeuksia terveydenhuollossa.

Osallistuja saa todistuksen kurssin päätteeksi.

Tervetuloa oppimaan!