Esimiestyö on vuorovaikutusta

Tapahtuman tiedot

Aloituspäivämäärä
Päättymispäivä
Tapahtumatyyppi
Kurssi
Kohderyhmä
Tapahtuma kaupunki
Webinaari
Tapahtumapaikka
Webinaari
Osoite
Unknown
Tapahtuman järjestäjä
FCG Finnish Consulting Group

Miten kehitän vuorovaikutustaitojani ja innostan ja motivoin työntekijöitä? Miten olen enemmän läsnä ja luon työntekijöille tunteen kuulluksi tulemisesta? Miten annan ja vastaanotan palautetta? Miten käsittelen ja johdan ristiriitatilanteita?

Ohjelma

Päivän avaus
• Kouluttajan ja parien esittäytymiset
• Koonti ennakkotehtävässä esiin tulleista teemoista ja niiden huomioinnista koulutuksessa
• Päivän agendan läpikäynti

Kohtaamisen psykologia
• Tietoisku
- Vuorovaikutustilanteen kulkuun vaikuttavat tekijät
- Tulkintojen ja aiempien kokemusten merkitys vuorovaikutuksen onnistumiselle
• Tietoiskun teemoihin liittyvät käytännön esimerkit
- Esimerkeissä hyödynnetään ennakkotehtävissä esiin nousseita teemoja mahdollisuuksien mukaan
• Itsenäiset harjoitukset
- Ajatuksesta irrottautuminen (ohjattu kokemuksellinen harjoite)
• Parityöskentely
- Ennakkotehtävän vuorovaikutusanalyysin läpikäynti parin kanssa
- Sparrailu esimiestyössä vastaan tulleista tilanteista, joissa osion teemat näkyvät

Innostaminen ja kuuntelu
• Tietoisku
- Tuloksekkaan kuuntelun tuntomerkit ja keinot
- Kuuntelu innostamisen välineenä
• Tietoiskun teemoihin liittyvät käytännön esimerkit
- Esimerkeissä hyödynnetään ennakkotehtävissä esiin nousseita teemoja mahdollisuuksien mukaan
• Itsenäiset harjoitukset
- Kehollinen rauhoittuminen (ohjattu kokemuksellinen harjoite)
• Parityöskentely
- Tietoisen kuuntelun harjoitus
- Sparrailu tuloksekkaan ja innostavan kuuntelun keinojen näkymisestä omassa esimiestyössä

Palautteen antaminen ja vastaanottaminen
• Tietoisku
- Palautteen antamisen ja vastaanottamisen taidot
- Suojareaktiot epämukavissa tilanteissa ja niiden vaikutus palautetilanteeseen
• Tietoiskun teemoihin liittyvät käytännön esimerkit
- Esimerkeissä hyödynnetään ennakkotehtävissä esiin nousseita teemoja mahdollisuuksien mukaan
• Itsenäiset harjoitukset
- Pahin mahdollinen seuraus (ohjattu kokemuksellinen harjoite)
• Parityöskentely
- Yhden hyvin onnistuneen ja yhden huonommin sujuneen palautetilanteen läpikäyminen
- Sparrailu palautetaitoihin liittyen

Ristiriitatilanteiden käsittely
• Tietoisku
- Haastavaan kohtaamiseen valmistautumisen ja siinä toimimisen keinot
• Tietoiskun teemoihin liittyvät käytännön esimerkit
- Esimerkeissä hyödynnetään ennakkotehtävissä esiin nousseita teemoja mahdollisuuksien mukaan
• Itsenäiset harjoitukset
- Uusi näkökulma hankalaan ihmiseen (ohjattu kokemuksellinen harjoite)
• Parityöskentely
- Esimiestyössä vastaan tulleiden ristiriitatilanteiden läpikäynti yhdessä

Jatkotavoitteen asettaminen
• Kysymykset avuksi tavoitteen konkretisointiin
• Tukena ennakkotehtävä ja päivän aikana tehty pohdinta ja keskustelut
• Tavoitteiden sparrailu parin kanssa

Koulutukseen sisältyy ohjelman ohella ennakkotehtävänä palautettava vuorovaikutusanalyysi itselle olennaisesta esimiestyön tilanteesta, jossa haluaisi kehittää omaa toimintaansa. Lisäksi jälkipohdintana seurataan jatkotavoitteen etenemistä sekä pohditaan etenemisen vaikutuksia. Osallistujat saavat koulutuksen jälkeen käyttöönsä päivän teemoihin liittyvän vinkkikoosteen, jonka avulla voi palata itselle olennaisiin teemoihin omaan tahtiin.

Koulutus on osa kuuden päivän koulutussarjaa, joka toteutetaan syksyn 2020 aikana.
Koulutussarjan tavoitteena on parantaa osallistujien taitoja ja valmiuksia toimia esimiehen monipuolisessa ja haastavassa tehtävässä ja se antaa eväitä valmentavan johtamisen toteuttamiseen omassa johtamistyössä.

Valitse itsellesi ajankohtaiset aiheet ja ilmoittaudu mukaan:
6.10. Esimiehen vastuut ja velvollisuudet
7.10. Asiantuntijasta esimieheksi
24.11. Esimiestyö on vuorovaikutusta
25.11. Erilaisten ihmisten johtaminen
15.12. Kehitä omaa ja tiimisi muutosketteryyttä
16.12. Esimies ja itseään johtavat tiimit