Kehitä omaa ja tiimisi muutosketteryyttä

Tapahtuman tiedot

Aloituspäivämäärä
Päättymispäivä
Tapahtumatyyppi
Kurssi
Kohderyhmä
Tapahtuma kaupunki
Webinaari
Tapahtumapaikka
Webinaari
Osoite
Unknown
Tapahtuman järjestäjä
FCG Finnish Consulting Group

Miten parannan omia taitojani ja valmiuksiani toimia tuloksellisesti muutoksissa? Miten tuen tiimiäni elämään jatkuvien muutosten ja epävarmuuden keskellä?

Tavoitteet
- Ymmärtää, mikä on ihmisten luontainen tapa toimia paineisissa muutostilanteissa ja mistä se johtuu
- Tunnistaa muutostilanteisiin liittyviä pelkoja, uskomuksia ja ajatusvirheitä sekä harjoitella niiden rakentavaa käsittelyä niin omissa tilanteissa kuin tiimiläisten kanssa
- Vahvistaa osallistujan taitoja keskittyä itse oleelliseen sekä tukea tiimiläisiä keskittymään asioihin, joihin he voivat muutostilanteissa itse vaikuttaa

Tuloksena
- Parempi ymmärrys ja kyky ennakoida muutoksiin liittyviä ihmisjohtamisen haasteita (itse ja muut)
- Keinoja käsitellä muutoksia aiempaa syvällisemmin ja vahvistaa omia taitoja sekä tukea tiimiläisiä muokkaamaan omaa ajatteluaan ja toimintaansa sekä sietämään epävarmuutta > paremmat edellytykset toteuttaa muutoksia onnistuneesti
- Oma jaksaminen paranee sekä tiimiläisten jaksamisen tukeminen

Ohjelma

9.00 Tervetuloa, jakautuminen pienryhmiin ja työskentelytavat

9.30 Tilannekuvan muodostus työskennellen pienryhmissä ennakkotehtävän perusteella
- Millainen on oma muutostilanteesi?

11.00 Kirkasta yhteinen maali
- Mistä elementeistä koostuu innostava ja merkityksellinen tavoite?

12.00 Lounastauko

13.00 Tunnista hälytyskellot
- Miten rauhoitat tilanteen? Miten käsittelet muutokseen liittyviä pelkoja ja uhkia?

14.00 Auta sietämään epävarmuutta
- Miten kaivat oppijan asenteen esille niin itsestäsi kuin tiimistäsi?

15.15 Ohjaa toimimaan
- Mihin voimme vaikuttaa – ja miten?

Koulutukseen sisältyy ohjelman ohella lyhyt ennakkowebinaari sekä -materiaali, joiden pohjalta osallistuja valitsee jonkin itselleen ajankohtaisen muutostilanteen ja palauttaa sitä koskevan ennakkopohdinnan kouluttajille. Jälkitehtävänä osallistuja kokeilee koulutuksessa opittuja toimintatapoja käytännössä ja raportoi havainnot kouluttajille.

Koulutus on osa kuuden päivän koulutussarjaa, joka toteutetaan syksyn 2020 aikana.
Koulutussarjan tavoitteena on parantaa osallistujien taitoja ja valmiuksia toimia esimiehen monipuolisessa ja haastavassa tehtävässä ja se antaa eväitä valmentavan johtamisen toteuttamiseen omassa johtamistyössä.

Valitse itsellesi ajankohtaiset aiheet ja ilmoittaudu mukaan:
6.10. Esimiehen vastuut ja velvollisuudet
7.10. Asiantuntijasta esimieheksi
24.11. Esimiestyö on vuorovaikutusta
25.11. Erilaisten ihmisten johtaminen
15.12. Kehitä omaa ja tiimisi muutosketteryyttä
16.12. Esimies ja itseään johtavat tiimit

Voit ilmoittautua yhteen tai useampaan koulutukseen kerralla. Osallistumalla useampaan, saat ne alennettuun kpl-hintaan. Alennus huomioidaan laskutuksen yhteydessä.