Kiinteistökaupan erityiskysymykset

Tapahtuman tiedot

Aloituspäivämäärä
Päättymispäivä
Tapahtumatyyppi
Kurssi
Kohderyhmä
Tapahtuma kaupunki
webinaari
Tapahtumapaikka
webinaari
Osoite
Unknown
Hinta (ilman ALV)
310.00€
Tapahtuman järjestäjä
FCG Finnish Consulting Group

Kiinteistökauppojen hyvän valmistelun ja riskittömän toteutuksen merkitys korostuu kuntatalouden kiristyessä. Talouden ohella kiinteistökaupoilla on tärkeä merkitys kuntien elinvoiman, maankäytön ja yhdyskuntarakenteen kehittämiselle.

Koulutuksessa syvennytään kiinteistön kaupan erityiskysymyksiin:
- Mitä pitää huomioida kiinteistökaupan esisopimuksen laadinnassa?
- Miten käyttötarkoitusta voi rajata sopimusehdolla kauppakirjassa?
- Mitkä ehdot koskevat kiellettyä kilpailun rajoittamista?
- Mitä kiinteistökaupan purkaminen edellyttää?
- Mitä kiinteistön kaupassa pitää huomioida, kun rakennus on toisen maalla tai kun kiinteistöä vaihdetaan?

Koulutuksessa tutustutaan uusiin oikeustapauksiin ja pohditaan yhdessä vastauksia osallistujien ennakkoon lähettämiin kiinteistökaupan kysymyksiin.