Palvelutarpeen arviointi ja palvelujen järjestäminen vanhuspalveluissa

Tapahtuman tiedot

Aloituspäivämäärä
Päättymispäivä
Tapahtumatyyppi
Kurssi
Tapahtuma kaupunki
webinaari
Tapahtumapaikka
webinaari
Osoite
Unknown
Hinta (ilman ALV)
340.00€
Tapahtuman järjestäjä
FCG Finnish Consulting Group

Kuinka vanhuspalvelut voi järjestää ja miksi palvelutarpeen arviointi on tärkeää?

Tässä koulutuksessa perehdytään palvelutarpeen arviointiin ja palveluiden järjestämiseen vanhuspalveluissa. Koulutus vastaa moniin kysymyksiin, kuten:

- Mitä palvelutarpeen arviointi tarkoittaa? Mitä osa-alueita se sisältää?
- Miksi lääkärinlausuntoa tarvitaan?
- Miten palveluntarpeen arvioinnissa huomioidaan asiakkaan omaiset ja läheiset ja mikä heidän asemansa ja roolinsa on tässä kokonaisuudessa?
- Kenen kanssa palvelutarvetta selvitetään? Jos ikääntynyt ei voi selvitykseen osallistua, keneltä kysytään?
- Iäkkäät henkilöt saavat usein sekä terveydenhuollon että sosiaalihuollon palveluita, mutta sosiaalipalvelujen osalta ei ole säännöksiä hoitotahdosta. Miten ikääntyneen tahdon voi ilmaista sosiaalipalvelujen osalta – vai voiko?
- Miten huomioidaan eri lakien mukaiset palvelut ja miten niitä sovelletaan yhdessä? Milloin ja mitä palveluita järjestetään sosiaalihuoltolain ja milloin esim. vammaispalvelulain tai omaishoitolain perusteella?
- Millaiset päätökset palveluista tulee tehdä ja miten ne pannaan täytäntöön?

Päivän aikana perehdytään sosiaalihuoltolakiin ja palvelutarpeen arviointiin sekä suunnitelmalliseen sosiaalityöhön vanhuspalveluiden näkökulmasta. Koulutuksessa käydään läpi sosiaalihuoltolain ja erityislakien suhdetta palveluntarpeen arviointiin, asiakassuunnitteluun ja palveluiden järjestämiseen. Perehdymme myös monialaista työtä koskevaan sääntelyyn ja sen soveltamiseen. Koulutuksessa painotetaan iäkkäiden henkilöiden palvelutarpeen arviointia ja käydään asiakasprosessi läpi aina yhteydenotosta sosiaalihuollon asiakkuuden alkamiseen, suunnitteluun ja päätöksentekoon.

Tervetuloa webinaarikoulutukseen!