Kestämmekö yhdessä? - Demokratia ja kestävä kehitys

Demokratiapäivä 20.10.2020

Tapahtuman tiedot

Aloituspäivämäärä
Päättymispäivä
Tapahtuma kaupunki
Verkko
Tapahtumapaikka
Webinaari (Kunta.tv aamupäivä ja Teams iltapäivä)
Osoite
Verkko
Tapahtuman järjestäjä
Kuntaliitto, valtiovarainministeriö ja oikeusministeriö

Kestävän kehityksen isojen tavoitteiden saavuttaminen vaatii maailmanlaajuisesti vahvaa demokratiaa, ihmisten välistä oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa. Miten pystymme tekemään pitkäkestoisia ja pitkälle tulevaisuuteen ulottuvia poliittisia päätöksiä, joissa turvataan nykyisille ja tuleville sukupolville hyvä elämä tai vähentämään eriarvoisuutta ja vahvistamaan osallisuutta ja yhteisöllisyyttä? Miten ihminen, ympäristö, talous ja teknologia otetaan huomioon päätöksenteossa ja toiminnassa tasapainoisesti?

Päivän kuluessa pohdimme, mitä tämä tarkoittaa demokratian ja osallisuuden näkökulmasta paikallisesti kunnissa, Suomessa ja Euroopassa. Miten julkinen hallinto kykenee yhdessä kansalaisyhteiskunnan kanssa ennakoimaan ja tekemään kestäviä ratkaisuja ja päätöksiä tavoitteenaan kaikkien hyvinvointi ja kestävästi hyvä elämä.

Tilaisuus oli kaikille avoin ja maksuton.

Demokratiapäivän järjestivät yhteistyössä Suomen Kuntaliitto, valtiovarainministeriö ja oikeusministeriö.

Aamupäivän ohjelman juonsi Jussi-Pekka Rantanen, YLE.

10.00   Avaus
    Minna Karhunen, toimitusjohtaja, Kuntaliitto, Päivi Nerg, alivaltiosihteeri, VM ja Pekka Timonen, kansliapäällikkö, OM
     
10.15   Vuoden valtuutetun puheenvuoro
    Heikki Hakala, valtuutettu, Lempäälän kunta
     
    Kaiken takana on kunta -video
     
10.30   Kestämmekö yhdessä Euroopassa?
    Sirpa Pietikäinen, europarlamentaarikko
     
10.45   Kestämmekö yhdessä Suomessa?
    Heikki Hiilamo, professori, Helsingin yliopisto
     
11.00   Kestämmekö yhdessä kunnissa?
    Sirpa Hertell, kaupunginvaltuutettu, Espoo
     
11.15   Tauko
     
11.30   Kommenttipuheenvuoro
    Ilmari Nalbantoglu, toiminnanjohtaja, Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry
     
11.45   Yhteinen keskustelu
     
12.30   Lounastauko
     
   
13.15   Erätauko-dialogit demokratiasta ja kestävästä kehityksestä (vain ennakkoilmoittautuneille)
     
    Demokratia ja sosiaalinen kestävyys - Oikeudenmukaisuus, osallisuus ja yhteisöllisyys
    Demokratia ja ekologinen kestävyys - Ihmisten toiminta ja luonnon kestokyky
    Demokratia ja taloudellinen kestävyys - Hyvinvoinnin vaaliminen ja eriarvoistumisen ehkäisy
    Demokratia ja teknologinen kestävyys - Yhdenvertaisuuden mahdollistaja ja uhkaaja
     
15.00   Demokratiapäivä päättyy