Yhdenvertaisuus osallisuuden ja demokratian näkökulmasta

Kuntademokratiaverkoston verkkotreffit 17.12.2020

Tapahtuman tiedot

Aloituspäivämäärä
Päättymispäivä
Tapahtuma kaupunki
Verkko
Tapahtumapaikka
Teams-kokous

Tukiälyä osallisuuteen Kuntademokratiaverkostosta

Mitä keinoja kunnalla on käytettävissä pyrittäessä kaikkien kuntalaisten yhdenvertaisuuden huomioimiseen ja sitä kautta sosiaalisen kestävyyden vahvistamiseen kunnan toiminnan suunnittelussa, palveluissa ja päätöksenteossa? Miten eri väestöryhmien osallisuutta tukevaa sosiaalisesti kestävää kuntaa rakennetaan yhdessä ja kumppanuudessa asukkaiden ja kansalaisyhteiskunnan kanssa?

Tilaisuudessa tutkijapuheenvuoro avasi yhdenvertaisuuden merkitystä julkisen hallinnon toiminnassa ja erityisesti kuntien toiminnassa. Entä mikä on poliittisen päättäjän näkemys asiasta?

Tilaisuudessa kerrottiin myös käytäntöjä siitä, miten kunnan vammaisneuvoston toiminta ja rooli kytkeytyy onnistuneesti yhteistyöhön hallinnon toimintaan ja palveluita koskevaan valmisteluun. Kuulimme myös siitä, miten kokemusasiantuntijoiden/-toimijoiden osaamisen hyödyntämisestä saadaan kunnassa vakiintunut käytäntö ja miten se tukee koko kunnan yhteisöllisyyden rakentamista.

Esittelyssä oli myös Porukka-hautomo, joka soveltuu hyvinvointia ja osallisuutta tukevan toiminnan kehittämiseen asumis- ja muissa sosiaalipalveluissa, järjestö- ja yhdistystoiminnassa sekä kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvässä työssä.

Verkkotreffien puheenjohtaja toimi Kuntaliiton erityisasiantuntija Maria Salenius.

Webinaari oli kaikille avoin ja maksuton. Tilaisuuteen olivat tervetulleita myös muut kuin kuntademokratiaverkostolaiset.

Tilaisuus järjestettiin 17.12.2020 klo 10-11.30 Teams-yhteydellä. 

Liity Microsoft Teams -kokoukseen

 

9.50   Linjat aukeavat
     
10.00   Avaus
    Maria Salenius, erityisasiantuntija, Kuntaliitto
     
10.05   Osallisuus kuuluu kaikille
    Anna-Maria Isola, tutkimuspäällikkö, THL
     
10.25   Päättäjän näkökulma yhdenvertaisuuteen
    Amu Urhonen, varavaltuutettu, Tampereen kaupunki
     
10.40   Näkökulmia yhdenvertaisuuteen, osallisuuteen ja demokratiaan
     
    Vammaisneuvosto vaikuttajana
    Pirkko Kuusela, vammaisneuvoston puheenjohtaja, Espoon kaupunki
     
    Kokemustoiminta osallisuuden tukena
    Jaana Juosila, suunnittelija, Kokemustoimintaverkosto
     
    Asunnosta yhteisöön - vinkkejä ja välineitä osallisuuden tukemiseen
    Susanna Rieppo, projektipäällikkö ja Laura Päiväpuro, suunnittelija, Porukoissa-hanke, Kehitysvammaliitto
     
11.30   Webinaari päättyy