Opetus- ja kulttuuriyksikön seminaarit Kuntamarkkinoilla 2020

Tapahtuman tiedot

Aloituspäivämäärä
Päättymispäivä
Tapahtuma kaupunki
Verkkokoulutus
Tapahtumapaikka
Webinaari
Tapahtuman järjestäjä
Kuntaliitto

Keskiviikko 9.9.

Sivistystoimi koronan jälkeen  

Miten korona vaikutti sivistystoimeen ja sen palvelujen järjestämiseen? Olemmeko siirtyneet johonkin uuteen? Miltä syksy näyttää - eteneekö etäopetus entä oppivelvollisuus? 
Johtaja Terhi Päivärinta

 

Oppivelvollisuuden laajentaminen  

Oppivelvollisuuden laajentamisen tavoitteena on, että jokainen nuori suorittaa perusopetuksen jälkeen toisen asteen tutkinnon. Siirtymällä perusopetuksesta toiselle asteelle on ratkaiseva merkitys tavoitteen saavuttamisessa. Näin ollen ohjauksen ja nivelvaiheen koulutuksen merkitys korostuu. 

Yliopistonlehtori Anne-Mari Souto, Itä-Suomen yliopisto 
Koulutuspäällikkö Auli Mäkinen, koulutuskuntayhtymä Gradia
Johtaja Terhi Päivärinta
pj. erityisasiantuntija Kyösti Värri, Kuntaliitto 

 

Varhaiskasvatus suuntaa kohti tulevaisuutta 

Kevät oli varhaiskasvatuksessa, kuten monessa muussakin palvelussa hyvin poikkeuksellista aikaa. Mitä keväästä voimme ammentaa tulevaan? Mitä varhaiskasvatuksen osalta on odotettavissa? Miten pärjäämme? Puolen tunnin katsaus varhaiskasvatuksen lähitulevaisuuteen.  

Kehittämispäällikkö Jarkko Lahtinen

 

Ajankohtaista perusopetuksessa 
 

Tiivis katsaus ajankohtaisiin aiheisiin perusopetuksessa. Missä tilanteissa poikkeuksellisia opetusjärjestelyjä on mahdollista toteuttaa syyslukukautena? Eteneekö etäopetus perusopetuksessa? Lyhyt katsaus myös muihin ajankohtaisiin aiheisiin kuten päättöarvioinnin kriteerityön edistymiseen ja tuleviin kehittämishankkeisiin.  

Erityisasiantuntija Mari Sjöström 

 
Suomen malli harrastamisesta 
 

Suomen mallin päätavoitteena on edistää lasten ja nuorten hyvinvointia lisäämällä harrastamisen mahdollisuuksia koulupäivän yhteydessä. Kunnat ovat keskeinen toimija mallin toteuttamisen ja vakiinnuttamisen kannalta. Mitä Suomen malli sisältää ja kuinka sen toimeenpano rahoitetaan? 

Erityisasiantuntija Mari Sjöström 
Erityisasiantuntija Mari Ahonen-Walker 

 

Torstai 10.9. 
 

Koulutuspalvelujen järjestäminen erilaistuvissa kunnissa 

Miten koulutuksen saatavuus, saavutettavuus ja laatu varmistetaan tulevaisuudessa eri puolilla Suomea? Koulutus palveluna -verkostoprojektissa (KOPA) etsitään 13 alueellisen pilotin kanssa koulutuksen järjestäjien ja koulutusmuotojen välisillä yhteistyömuodoilla ratkaisuja, joilla vastataan kolmeen projektin keskeiseen tavoitteeseen; koulutuksen saatavuus ja saavutettavuus, osaava työvoima sekä taloudellisesti kestävät ratkaisut. Tule kuulemaan minkälaisille kehittämisen poluille KOPA-pilotit ovat työskentelyssään lähteneet. 

Vanhempi neuvonantaja Tapio Huttula, Sitra
Kehittämispäällikkö Irmeli Myllymäki 
Projektiasiantuntija Essi Ratia 

 

Ajankohtaista lukiokoulutuksesta / Aktuellt inom gymnasieutbilningen 

Mitkä asiat ovat ajankohtaisia juuri nyt lukiokoulutuksessa lyhyellä ja/tai pitkällä aikajänteellä? Mitä kuuluu ops-työlle? Onko lukiodiplomiselvitys valmis? Mitä tiedetään lukiorahoituksesta? Mitä on tapahtumassa lukioverkolle? Seminariet är tvåspråkigt. 

Erityisasiantuntija Kyösti Värri 

 

Ammatillisen osaamisen kehittäminen kuntien tulevaisuustyökalupakissa 

Ammatillinen koulutus on kuntien väline elinvoiman vahvistamisessa. Sen osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia ei kaikilta osin vielä riittävästi tunneta. Nuorten perusopetuksen päättävien koulutuksen lisäksi ammatillisen koulutuksen tarjoaa mahdollisuuksia jatkuvan oppimiseen.  Työmarkkinoilla olevat voivat kehittää osaamistaan niin omaehtoisen kuin työvoimakoulutusenkin avulla. Yhteistyössä kuntien ja alueen työ- ja elinkeinoelämän edustajien kanssa voidaan kohdentaa ja räätälöidä osaamisen kehittämistä alueen strategisten tavoitteiden mukaisesti. 

Erityisasiantuntija Maarit Kallio-Savela 
 

Opetuksen järjestäminen poikkeuksellisissa tilanteissa  (Lakiklinikka)
Lakimies Minna Antila

Ajankohtaista opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta
Erityisasiantuntija Päivi Väisänen-Haapanen

Kaikkien yksiköiden materiaalit tullaan kokoamaan sivulle:
https://www.kuntaliitto.fi/tapahtumat/kuntamarkkinat/kuntamarkkinoiden-2020-aineisto