Työllisyyspoliittisen avustuksen hankehaku -infotilaisuus

Tapahtuman tiedot

Aloituspäivämäärä
Päättymispäivä
Tapahtuma kaupunki
Verkkolähetys
Tapahtuman järjestäjä
Kuntaliitto

Hankinnoilla työllistymisen vauhditusohjelman haku on avattu kunnille 1.12.2020. Haku on auki 31.12.2020 saakka ja tapahtuu TE-toimistoittain. Valtakunnallisena tavoitteena on saada käyntiin 15 hanketta, joissa on mukana useita kuntia kehittämässä uutta työllistävää yhteistyötä julkisissa hankinnoissa vuoden 2023 loppuun mennessä.

Hankinnoilla työllistymisen vauhditusohjelma tähtää hallitusohjelman mukaisesti siihen, että julkisilla hankinnoilla tuettaisiin entistä paremmin työllistymistä. Näin voitaisiin helpottaa esimerkiksi osatyökykyisten tai pitkäaikaistyöttömien työhön pääsyä. 

Kuntaliitto järjestää kunnille suunnatun infotilaisuuden keskiviikkona 9.12.2020 klo 10-11. Tilaisuus järjestetään Teams-kokouksena ja kutsu lähetetään ilmoittautuneille lähempänä tapahtumaa. Ilmoittaudu mukaan tästä.

Tilaisuudessa käydään läpi hankehakua ja vastataan mahdollisiin kysymyksiin. Voit lähettää kysymyksiä myös etukäteen osoitteeseen anu.tirkkonen(at)kuntaliitto.fi. 

Ansökan om sysselsättningspolitiskt projektunderstöd - informationsmöte

Programmet för att påskynda sysselsättningen genom upphandling har öppnats för kommunerna 1.12.2020. Ansökningstiden pågår till 31.12.2020 och sker via arbets- och näringsbyråerna.

Det riksomfattande målet är att få igång 15 projekt, där flera kommuner är med och utvecklar ett nytt sysselsättningsskapande samarbete vid offentlig upphandling före utgången av 2023.

Programmet syftar till att offentliga upphandlingar allt bättre ska stödja sysselsättningen, vilket också är i linje med regeringsprogrammet. På så sätt ska man kunna stödja till exempel partiellt arbetsföra eller långtidsarbetslösa personers tillträde till arbete.  

Kommunförbundet ordnar ett informationsmöte för kommunerna onsdagen 9.12.2020 kl. 10-11. Evenemanget ordnas via Teams, och inbjudan skickas till de anmälda närmare datumet för evenemanget. Anmäl dig  här.

Vid informationsmötet går man igenom projektansökan och besvarar eventuella 
frågor.

Du kan också skicka frågor på förhand till adressen anu.tirkkonen(at)kuntaliitto.fi. 

Tagit