Esimiespassi

Tapahtuman tiedot

Aloituspäivämäärä
Päättymispäivä
Tapahtumatyyppi
Verkkokoulutus
Kohderyhmä
Tapahtuma kaupunki
aloita opiskelu verkossa heti
Tapahtumapaikka
Verkkokoulutus
Osoite
Unknown
Hinta (ilman ALV)
400.00€
Tapahtuman järjestäjä
FCG Finnish Consulting Group

Aloita opiskelu vaikka heti! Kurssille on jatkuva ilmoittautuminen. Opiskeluoikeus alkaa heti kun olet ilmoittautunut ja kestää 2 kuukautta.

Esimiespassi on Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n suunnittelema ja toteuttama verkkokoulutus, jonka hyväksytysti suorittaneille myönnetään Esimiespassi.
Kurssin tavoitteena on opastaa esimiestä löytämään oikeat tietolähteet työnsä tueksi sekä antaa hänelle valmiuksia toimia työnantajaroolissa ja selvitä työyhteisön haastavista tilanteista. Kurssin suoritettuaan esimies tuntee vastuunsa henkilöstöasioissa sekä hallitsee tarvittavat perustiedot palvelussuhdeasioista ja työlainsäädännöstä.
Kurssilla käydään läpi tavallisimpia esimiehen työssään kohtaamia tilanteita esimerkkien kautta. Esimerkkitapaukset auttavat tulkitsemaan ja soveltamaan kunnallisia virka- ja työehtosopimuksia sekä työlainsäädäntöä yleisellä tasolla.