Hoidon tarpeen arviointi puhelimessa

Tapahtuman tiedot

Aloituspäivämäärä
Päättymispäivä
Tapahtumatyyppi
Kurssi
Tapahtuma kaupunki
webinaari
Tapahtumapaikka
webinaari
Osoite
Unknown
Hinta (ilman ALV)
330.00€
Tapahtuman järjestäjä
FCG Finnish Consulting Group

Milloin ohjataan nopeasti hoitoon? Milloin voidaan jäädä kotiin katsomaan tilannetta?

Tänä päivänä hoidon tarpeen arviointia ja kiireellisyyden arviointia puhelimessa tekevät terveydenhuollon ammattilaiset jatkuvan kiireen keskellä. On tärkeää, että hoidon tarpeen arviointia tekevillä terveydenhuollon ammattilaisilla on tehtävän edellyttämä osaaminen.

Hoidon tarpeen arviointi on keskeistä koko terveydenhuoltojärjestelmän toimivuuden näkökulmasta. Sen onnistumisella on suoria sekä välillisiä vaikutuksia terveydenhuolto-järjestelmän kokonaiskustannuksiin, hoitoprosessin sujuvuuteen, henkilöstön työpanoksen oikeaan kohdentumiseen ja ennen kaikkea potilaan hoidon onnistumiseen.

Tässä koulutuksessa kartutamme tätä osaamista: Opimme tekemään hoidon tarpeen arviointia, ohjausta ja neuvontaa puhelimitse. Koulutuksessa keskitymme myös arvioinnin laatuun.

Koulutuspäivän aikana käsitellään mm. seuraavia kysymyksiä:
- Mikä on oleellista hoidon tarpeen arvioinnissa? Mikä ei ole oleellista?
- Millä kriteereillä potilas ohjataan nopeasti hoitoon?
- Milloin potilas kaipaa sairaalahoitoa? Milloin voidaan jäädä kotiin katsomaan tilannetta?
- Miten tilanne kirjataan eli dokumentoidaan? Mikä on asiakkaan oikeusturva?

Koulutus tarjoaa:
- Ymmärrystä hoidon tarpeen arvioinnin kontekstista
- Tietoa ja osaamista hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arviointiin
- Päivystyksellisten tapausten ja oireistojen ymmärtämistä

Tämän koulutuksen käytyäsi osaat arvioidan hoidon tarpeen puhelimitse ja etänä.

Tervetuloa ottamaan puhelimessa tapahtuva hoidon tarpeen arviointi haltuun!