Kuntademokratiaverkosto 18.5.2021 klo 9-11

Avoin hallinto turvaa tulevaa ja vahvistaa osallisuutta

Tapahtuman tiedot

Aloituspäivämäärä
Päättymispäivä
Kunta
Teams
Tapahtumapaikka
Teams
Tapahtuman järjestäjä
Suomen Kuntaliitto

Verkostotapaaminen klo 9-10.30

Avoimen hallinnon strategia on julkaistu joulukuussa 2020. Tässä tilaisuudessa käydään läpi, mitä strategia tarkoittaa konkreettisina tekoina ja toimenpiteinä julkisessa hallinnossa. Tilaisuudessa on mukana myös jo olemassa olevia hyviä käytäntöjä strategian eri osa-alueilta. Avoimen hallinnon strategian visio: Avoin hallinto on suomalaisen yhteiskunnan keskeinen voimavara. Avoin hallinto rakentaa kansalaisten luottamusta, turvallisuutta ja uskoa tulevaisuuteen.

Visiota toteutetaan neljällä painopistealueella, jotka ovat:

1.    Avoin hallinto on vuoropuhelun vahvistaja yhteiskunnassa.
2.    Avoin hallinto edistää kaikkien oikeutta ymmärtää ja tulla ymmärretyksi.
3.    Johtaminen ja osaaminen varmistavat kaikkien mahdollisuuden osallisuuteen.
4.    Suomi on avoimen hallinnon aktiivinen edistäjä kansainvälisesti.

Varsinaisen verkostotapaamisen jälkeen ilmoittautuneilla on mahdollisuus osallistua 30 minuutin esittelyyn, jossa Kuntaliiton ja Klash-kuntainnovatiokilpailun Desperado Designs pilotoivat kuntalaisten osallisuutta ja omaehtoista toimintaa mahdollistavaa Kuntamatch -ratkaisua Joensuun kaupungin kanssa.

Kuntamatch yhdistää tekijöitä ja tekemistä digitaaliselle alustalle siten, että alustan kautta kunnan asukkaat voivat tuoda omia ideoitaan esille ja samalla ilmoittautua mukaan tekijöiksi ja toteuttajiksi toisten ehdottamiin tapahtumin tai toimintaan.

Tavoitteena on kunnan asukkaiden omaehtoisen toiminnan kasvattaminen kuntayhteisössä ja osallistamisvalmiuksien parantuminen kuntaorganisaatiossa. Ratkaisu toteutetaan ja sen toimivuutta kokeillaan kevään ja kesän 2021 aikana yhdessä Joensuun kaupungin kanssa.

Klash-kilpailun kautta saadut ratkaisut ovat kaikkien Suomen kuntien käytettävissä. 
Kuntamatch- ratkaisun pilottihanke valmistuu syksyllä 2021, jonka jälkeen ratkaisu on kuntien hyödynnettävissä.

Linkki tapahtumaan ja ohjelma lähetetään erikseen ilmoittautuneille.

Ilmoittaudu tästä

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista