Hyvinvointi- ja sivistys Kuntamarkkinoilla 2021

Tapahtuman tiedot

Aloituspäivämäärä
Päättymispäivä
Tapahtuma kaupunki
Verkossa (Teams)
Tapahtuman järjestäjä
Kuntaliitto ja Kuntalehti

Keskiviikko 15.9  

 

Ajankohtaista esi- ja perusopetuksesta/ Aktuellt om förskoleundervisningen och  
grundläggande utbildning 
 
Erityisasiantuntija Mari Sjöström, Kuntaliitto 
Tilaisuudessa tarkastellaan ajankohtaisia asioita esi- ja perusopetuksessa. Missä mennään valtakunnallisessa kehittämistyössä kuten perusopetuksen laatu- ja tasa-arvo-ohjelmassa, josta kuntiin kanavoituu rahoitusta? Onko odotettavissa uudistuksia, jotka vaikuttavat kuntien toimintaan ja millä aikataululla? Mitä on tapahtumassa peruskouluverkolle väestönkehityksen myötä?

 Seminaari on kaksikielinen. 

 

Hyvinvointi- ja terveyspalvelujen johtaminen kunnassa ja hyvinvointialueella 
 
Erityisasiantuntija Tarja Tenkula ja erityisasiantuntija Sami Niemi, Kuntaliitto 
Ajankohtaiskatsaus sote-uudistuksen vaikutuksista hyvinvoinnin ja terveydenhuollon palveluiden johtamiseen kunnissa ja hyvinvointialueilla   
 

Nuoriso- ja kulttuuripalveluiden (KULTTI) tiedontuotannon ja tilastoinnin kehittämishankkeiden esittely  
 
Projektipäällikkö Tiina Pohjanen 
Kuntaliitto kehittää sekä kuntien nuoriso- että kulttuuripalveluiden tilastointia yhteistyössä kuntakentän kanssa. Seminaarissa esitellään kummatkin hankekokonaisuudet.  

 

Ajankohtaista sivistystoimesta  
 
Johtaja Terhi Päivärinta, Kuntaliitto 
Miltä näyttää kuntien tulevaisuus, kun ikäluokat pienenevät ja talous kiristyy? Minkälaiseen normaaliin koronan jälkeen palataan?

  

Torstai 16.9. 

 
Ajankohtaista lukiokoulutuksesta / Aktuellt inom gymnasieutbildningen 
 
Erityisasiantuntija Kyösti Värri 
Seminaarissa luodaan katsaus ajankohtaisiin asioihin lukiokoulutuksessa. Mitä nyt, kun lukiolain uudet velvoitteet ja uudet opetussuunnitelmat ovat astuneet elokuussa voimaan? Mitä tiedetään lukiorahoituksesta? Mikä on lukiokoulutuksen laatu- ja saavutettavuusohjelma? Mitä on tapahtumassa lukioverkolle?  
Vid seminariet ges en översikt över aktuella frågor inom gymnasieutbildningen. Vad händer efter att gymnasielagens nya krav och de nya läroplanerna trätt i kraft i augusti? Vad vet man om gymnasiefinansieringen? Vad innebär kvalitets- och tillgänglighetsprogrammet för gymnasieutbildningen? Vad kommer att ske med gymnasienätet?  

Seminariet är tvåspråkigt. 

 

Kaikki voitta huntteja, kun seniori nostaa puntteja 
  
Yli 70-vuotiaista iäkkäistä 80 % asuu omassa kodissa ilman kotihoidon palveluita. Liikkumisvaikeudet lisääntyvät iän karttuessa ja lähes 30 %:lla 75 + ikäisistä on suuria vaikeuksia puolen kilometrin kävelyssä. Säännöllinen voima- ja tasapainoharjoittelu on yksi tehokkaimmista keinoista parantaa heidän liikkumiskykyänsä. Hyvä lihaskunto mahdollistaa itsenäisen kotona asumisen. Vahvat jalat ja hyvä tasapaino ehkäisevät kaatumisia ja niistä johtuvia kalliita lonkkamurtumien hoitokustannuksia. 
Ikäinstituutin Voimaa vanhuuteen -ohjelmajohtaja Katja Borodulin tarjoaa hyviä toimintamalleja, miten kunnat voivat tukea ikäihmisten toimintakyvyn säilymistä? 
 

Millä tavoin varmistetaan koulutuksen saavutettavuus eri puolilla Suomea? Yhteistyön malleja ja nostoja Koulutus palveluna -projektista 
 
Kehittämispäällikkö Irmeli Myllymäki ja projektiasiantuntija Essi Ratia, Kuntaliitto 
Kuntaliiton Koulutus palveluna -verkostoprojektissa yhdessä kuntien ja koulutuksen järjestäjien kanssa etsitään ratkaisuja koulutuksen saatavuuden ja saavutettavuuden varmistamiseksi eri puolilla Suomea erityisesti erilaisia yhteistyömalleja hyödyntäen. Tarkastelussa on mukana myös työelämän osaamistarpeisiin vastaaminen alueilla. 

Seminaarissa esitellään koulutus palveluna -ajatusta sekä kuullaan nostoja minkälaisia yhteistyön malleja ja käytänteitä projektissa mukana olevat alueelliset pilotit ovat työssään kehittäneet. 
 

Kansallinen digitalisaation strategia koko sivistystoimeen: miten pääsemme tähän tavoitteeseen?  
 
Annika Agélii Genlott, Sveriges kommuner och regioner 
Hankepäällikkö Anne Jaakkola, DigiOne  
Ohjelmavastaava Juho Helminen,  Opetushallitus 
Erityisasiantuntija Minna Lindberg, Kuntaliitto 
Kuvaus: Mitä hyötyä kansallisesta digitalisaatio strategiasta on ja miten pääsemme siihen tavoitteeseen? Kuulemme myös, miten Sveriges Kommuner och Regioner ovat Ruotsissa edistäneet kansallista digitalisaation kehittämistä opetustoimessa (ruotsiksi) yhdessä ministeriön kanssa.  

 

Perhekeskus ja varhaiskasvatus yhdessä -voittamaton palvelukokonaisuus 
  
Johtava asiantuntija Anja Hastrup ja johtava asiantuntija Päivi Lindberg, THL 
Seminaarissa puhutaan lasten, nuorten ja perheiden palveluissa meneillään olevasta isosta rakenteellisesta muutoksesta. Näkökulmana varhaiskasvatus ja perhekeskus. 

 

Missä päiväkoti ja koulu tulevaisuudessa - kuntien palvelut muutoksessa? 
 
Erityisasiantuntija Mari Sjöström ja kehittämispäällikkö Jarkko Lahtinen, Kuntaliitto 
Syntyvyys laske, työelämä muuttuu ja perheet monimuotoistuu. Millaisin palvelukokonaisuuksin varhaiskasvatusta, esiopetusta ja perusopetusta olisi mahdollista tulevaisuudessa toteuttaa ympäri Suomea? Mitä lähipalvelu voisi tarkoittaa? Taipuuko säädökset laadukkaasti toteutettuihin joustaviin järjestelyihin? 

 
Nuoret väkivallan tekijöinä 
 
Erityisasiantuntija Mari Ahonen-Walker, Kuntaliitto 
Johtava asiantuntija Taina Laajasalo, THL  
Hannu Rusama, nuorisopalvelujen johtaja, Vantaan kaupunki  
Nuorten tekemä väkivalta on puhututtanut läpi pandemia-ajan. Mistä ilmiö kumpuaa ja miten se haastaa kunnat?  
 
Varhaiskasvatus jatkuvassa muutoksessa 
 
Kehittämispäällikkö Jarkko Lahtinen, Kuntaliitto 
Varhaiskasvatuksen järjestämisen haasteet ja muutokset. Varhaiskasvatuslakia ja asiakasmaksulakia on muutettu lähes vuosittain ja muutostahti vaikuttaa jatkuvan entistä nopeampana. Puheenvuorossa käydään muutokset ja niiden vaikutukset varhaiskasvatuksen järjestämiseen lyhyesti läpi. Saat nopeasti kertauksen kaikista meneillään olevista ja juuri päätetyistä asioista ja siitä mitä toimenpiteitä tämän osalta on mahdollisesti tehtävä. 

 

Tagit