Sosiaalisesti kestävä osallisuus - Neljäs sektori -kirjan julkistus & Ratkaisuja heikommassa asemassa olevien osallisuuden puolesta

Kuntademokratiaverkoston tapaaminen 16.3.2021

Tapahtuman tiedot

Aloituspäivämäärä
Päättymispäivä
Tapahtuma kaupunki
Verkko
Tapahtumapaikka
Teams-webinaari

Reilu ja kestävä kunta tarvitsee keinoja toimia niin aktiivisten, passiivisten, menestyvien kuin heikoimmassa asemassa olevien kuntalaisten kanssa. Neljäs sektori eli vapaamuotoinen kansalaistoiminta kasvaa. Se haastaa kuntien hallinnon ja laajentaa demokratiaa. Samaan aikaan kansalaisten vaikuttaminen yhteisiin asioihin uhkaa polarisoitua siten, että heikommassa olevat osallistuvat vähemmän kuin hyväosaiset. Tämä uhkaa luottamusta päätöksentekijöihin ja demokraattisen järjestelmän legitimiteettiä yleensä.

Siksi kunnat tarvitsevat keinoja tukea kaikkein heikoimmassa asemassa olevien osallistumista ja vaikuttamismahdollisuuksia. Samalla niiden kannattaa ja täytyy mukautua kansalaistoiminnan muutokseen ja hyödyntää sitä.

Tilaisuudessa julkistettiin kirja “Neljäs sektori – Kuinka kaupunkiaktivismi haastaa hallinnon, muuttaa markkinat ja laajentaa demokratiaa”.

THL:n Sokra-koordinaatiohanke kommentoi kirjaa sosiaalisesti kestävän osallisuuden näkökulmasta ja esitteli hankkeissa kehitettyjä käytäntöjä, joilla voidaan tukea esimerkiksi nuorten ja sote- ja työllisyyspalvelujen käyttäjien osallistumisesta palveluiden kehittämiseen ja kansalaistoimintaan.

Tilaisuuden järjesti Kuntademokratiaverkosto yhteistyössä THL:n Sokra-hankkeen, Helsingin yliopiston kaupunkitutkimusinstituutti Urbarian ja Suomen ympäristökeskuksen kanssa.

Neljäs sektori -kirja on tilattavissa Vastapainon verkkokaupasta:
Paperinen: https://vastapaino.fi/sivu/tuote/neljas-sektori/2790974
E-kirja: https://vastapaino.fi/sivu/tuote/neljas-sektori/3005429  

Tiedote 18.2.: Kaupungeissa kasvaa neljäs sektori – Uutuuskirja tarkastelee demokratia-aktivismin uusia polkuja https://www.epressi.com/tiedotteet/kustannustoiminta/kaupungeissa-kasvaa-neljas-sektori-uutuuskirja-tarkastelee-demokratia-aktivismin-uusia-polkuja.html 

Lisätietoja Kuntademokratiaverkostosta www.kuntaliitto.fi/kuntademokratiaverkosto