Kuntamarkkinat 2021

Sote-yksikkö Kuntamarkkinoilla 2021

Kuntamarkkinat

Tapahtuman tiedot

Aloituspäivämäärä
Päättymispäivä
Tapahtuma kaupunki
Verkossa (Teams)
Tapahtumapaikka
Verkossa (Teams)
Tapahtuman järjestäjä
Kuntaliitto ja Kuntalehti

Keskiviikko 15.9.

Järjestöystävällinen kunta

Etelä-Pohjanmaasta ja Pohjois-Pohjanmaasta tehdään järjestöystävällisempää ja osallistavampaa. Tätä tehdään todeksi Soteuudistuksen kanssa. Pyrkimyksenä on, että järjestöt otetaan mukaan hyvinvointityöhön ja -rakenteisiin kunnassa sekä tulevalla hyvinvointialueella. Tämän toteuttamiseksi tarvitaan kunta-järjestöyhteistyön toimintamallien kehittämistä yhdessä kuntien kanssa. Osallistava kumppanuuspöytätoiminta lisää kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Järjestöjen ja kuntien yhteistyön avaimina toimivat kuntien nimeämät järjestöyhdyshenkilöt.

 • Anna Katajala, toiminnanjohtaja, Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry
 • Teija Matalamäki, asiantuntija, Etelä-Pohjanmaan sote-rakenneuudistus -hanke

Kuntaliiton tuki kunnille ja hyvinvointialueille sote-muutoksessa

Sote-uudistus on kunnallishallinnon historian suurin muutos. Tule kuuntelemaan, millaista muutostukea Kuntaliitto tarjoaa tämän muutoksen onnistumisen edellytysten varmistamiseksi.

 • Karri Vainio, erityisasiantuntija, Kuntaliitto
 • Johanna Sorvettula, johtava lakimies, Kuntaliitto

Työkaluja soten digikehittämiseen

Kunnille ja alueille on tuotettu laaja valikoima työkaluja palveluiden kehittämiseksi ja digitalisaation edistämiseksi. Digikehittäjän työkalupakista löydät parhaiten toimivat työkalut, joilla digikyvykkyys lähtee nousuun! Materiaalit ovat maksuttomia ja vapaasti hyödynnettävissä. 
Työkalupakki on toteutettu AKUSTI-foorumissa. AKUSTI on alueiden ja kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallintoyhteistyöfoorumi. 
Tutustu AKUSTI-foorumin toimintaan: kuntaliitto.fi/akusti

 • Marjo Orava, erityisasiantuntija, Kuntaliitto

Uudistuvaa ohjeistusta sote-tietojen hallintaan

Tietotekniset uudet ratkaisut luovat entistä tehokkaampia ja monipuolisempia mahdollisuuksia tehostaa hoitoa ja palveluita. Kansalainen pystyy entistä paremmin itse hyödyntämään palveluita ja hänellä on myös mahdollisuus nähdä tietojaan ja tietojensa käyttöä. Palveluntuottajille on olennaista, että he pystyvät hyödyntämään työssään kaiken työn kannalta olennaisen tiedon laajasti ja tarvittaessa myös rekisterirajojen yli. Jotta tämä olisi mahdollista, on kansallista lainsäädäntöä ja ohjeistusta kehitettävä sen mukaiseksi. Tässä sessiossa saamme ajantasaiset katsaukset tietosuojan ja asiakastiedon käyttömahdollisuuksien kehittämislinjauksista.

 • Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojasta; Apulaistietosuojavaltuutettu Heljä-Tuulia Pihamaa, Tietosuojavaltuutetun toimisto
 • Asiakastietolaki; Hallitusneuvos Joni Komulainen, Sosiaali- ja terveysministeriö

Matkalla kohti tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta

Kunnat ja kuntayhtymät kehittävät parhaillaan sote-palveluiden sisältöjä Tulevaisuuden sote- keskus- ohjelman valtionavustuksella. 
”Matkalla kohti tulevaisuuden sote-keskusta” - sessiossa esitellään kehittämistyötä sekä saadaan maistiaisia kehittämistyön hedelmistä eri puolilta Suomea.

 • Alustuspuheenvuoro, Tulevaisuuden Sote-keskushanke; hankejohtaja Anu Niemi, THL
 • Asiakkaana kehittämässä tulevaisuuden sote-keskusta; kokemusasiantuntija Juhana Mäkitöyli
 • Monialainen yhteistyö lasten ja nuorten palveluissa, koulukuraattori Ellinoora Martikainen, Siunsote ja terveydenhoitaja Tiina Kainulainen, Lapinlahden terveyskeskus
 • Voiko sosiaalipalvelujen vaikuttavuutta mitata?; tutkimuspäällikkö Minna Kivipelto, THL ja vastuualuejohtaja Anu Pippola, Soite
   

Torstai 16.9.

Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvertailut sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoitus siirtymäajalla

Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset ovat olleet kasvussa parinkymmenen vuoden ajan. Vuonna 2020 koronapandemia sekoitti koko kenttää, ja vaikutus näkyy osittain myös kustannusvertailujulkaisuissa.
Julkaisuista löytyy tarkennettua tietoa ennakointiin sekä kuntatalouden johtamisen tueksi.

Rahoitus siirtymäajalla pureutuu siihen, mikä muuttuu sosiaali- ja terveydenhuollon tuotannossa ja taloudessa kuntien rahoitusvastuun viimevaiheista hyvinvointialuerakenteeseen siirryttäessä.

 • Mia Malmila, erityisasiantuntija, Kuntaliitto
 • Maria Pernu, erityisasiantuntija, Kuntaliitto

Kohti hyvinvointialueita-rakenteiden ja johtamisen näkökulma

Kohti hyvinvointialueita -sessiossa uudistusta valotetaan rakenteiden ja johtamisen osalta kattaen tutkimuksellisen, alueellisen ja kunnallisen näkökulman.

 • Miira Raiskila, kunnanjohtaja, Vaala
 • Sami Miettinen, osaamisryhmän johtaja, FCG Finnish Consulting Group Oy
 • Marina Kinnunen, johtaja, Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä
 • Jutta Tikkanen, hankejohtaja, Länsi-Uudenmaan sote

Kohti hyvinvointialueita-muutoksen toimeenpanon näkökulma

Kohti hyvinvointialueita – sessiossa uudistusta katsotaan muutosten toimeenpanon osalta Kuntaliiton, Sosiaali- ja terveysministeriön sekä kahden alueellisen hyvinvointialueen näkökulmista.

 • Tarja Myllärinen, johtaja, sosiaali- ja terveysasiat, Kuntaliitto
 • Antti Kuopila, erityisasiantuntija, STM
 • Mikael Palola, hankejohtaja, Keski-Suomen sote-uudistus
 • Jukka Alasentie, muutosjohtaja, Pirkanmaan hyvinvointialue

Kohti hyvinvointialueita-luottamushenkilönäkökulma

Kohti hyvinvointialueita – sessiossa uudistusta peilataan luottamushenkilönäkökulmasta; Kuntaliiton tutkimuspäällikkö katsoo asiaa tutkimustulosten valossa ja kolmen puolueen puoluesihteerit valottavat asiaa puolueiden näkökulmasta.

 • Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö, Kuntaliitto
 • Riikka Pirkkalainen, puoluesihteeri, Keskusta
 • Antton Rönnholm, puoluesihteeri, SDP
 • Veli Liikanen, puoluesihteeri, Vihreät

Uudistunut asiakasmaksulainsäädäntö

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain osittaismuutos tuli voimaan 1.7.2021 alkaen.
Keskeisimmät muutokset sekä vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

 • Maria Pernu, erityisasiantuntija, Kuntaliitto
 • Marjo Kekki, erityisasiantuntija, STM

Esitykset

Tagit