Yhdyskunta ja ympäristö Kuntamarkkinoilla 2021

Tapahtuman tiedot

Aloituspäivämäärä
Päättymispäivä
Tapahtuma kaupunki
Helsinki

Keskiviikko 15.9.2021

Luontoarvot ja ekologinen kompensaatio kuntien maankäytössä

Luonnon monimuotoisuus heikkenee ja uhkaa myös ihmisen hyvinvointia. EU ja Suomi haluavat pysäyttää luonnon köyhtymisen. Myös kunnilla on tahtoa maankäytön ratkaisuillaan turvata luontoarvoja. Maankäyttöön kohdistuu kuitenkin erityisesti kasvavilla kaupunkiseuduilla luontoarvojen säilyttämisen ohella myös muita ihmisen hyvinvointia, palvelujen saavutettavuutta ja kuntien talouden tasapainoa tukevia tavoitteita. Tässä seminaarissa keskustelemme siitä, olisiko ekologisesta kompensaatiosta apua näiden tavoitteiden yhteen sovittamiseen, luontoarvojen kokonaisheikentymättömyyden saavuttamiseen.
Tutustumme ekologisen kompensaation käsitteeseen, sitä koskevaan lainsäädäntöön ja kehittämistyöhön kunnissa.

 • lakimies Minna Mättö, Kuntaliitto
 • yhdyskunta- ja ympäristön yksikön johtaja Miira Riipinen, Kuntaliitto
 • tutkijatohtori Panu Halme, Jyväskylän yliopisto
 • kaavoitusbiologi Anne Laita, Jyväskylän kaupunki
 • ympäristökoordinaattori Aino Kulonen, Lahden kaupunki
 • ympäristötarkastaja Tuomas Lahti, Helsingin kaupunki
 • yleiskaavasuunnittelija Joel Jalkanen, Espoon kaupunki
 • lainsäädäntöneuvos Leila Suvantola, Ympäristöministeriö
 • erikoistutkija Minna Pekkonen, Suomen ympäristökeskus
   

Päätöksenteko ja yhteistyö sisäilmakorjauksissa

Kuntien sisäilmaongelmien ratkomiseen ja päätöksentekoon haettiin vastauksia SisäPri hankkeessa. Johtopäätöksiä ja suosituksia hankkeessa esiin nousseista teemoista. Tilaisuudessa keskustellaan myös kuntien hyvistä käytännöistä sisäilmakorjauksiin liittyvässä päätöksenteossa ja kuullaan kuntaverkoston kuulumisia.

 • tilapalvelupäällikkö Jussi Niemi, Tilapalvelupäällikkö, Kuntaliitto
 • projektipäällikkö Paavo Kero, FCG Oy
 • sisäilma-asiantuntija Reijo Pesonen, Kouvolan kaupunki
 • tilakeskusjohtaja Pekka Wallenius, Vantaan kaupunki
 • neuvotteleva virkamies Vesa Pekkola, STM, Terveet tilat-hanke

 

Rakennusvalvonta ja yhteistyö

Käsitellään erilaisia rakennusvalvontayhteistyön muotoja ja mahdollisuuksia nykytilanteen ja MRL-uudistuksen valossa, sekä laajemmin viranomaistoiminnan kuntayhteistyön kontekstissa.

 • lakimies Antti Salonen, Kuntaliitto
 • lakimies Ketelimäki Kai, Kuntaliitto
 • ympäristöpäällikkö Maasilta Tommi, Kuntaliitto
 • projektipäällikkö Jarno Parviainen, FCG Oy
 • projektipäällikkö Päivi Tiihonen, Kuntaliitto

 

Uudistuva jätelaki ja kunnat

Kohti kierrätystä! Tule kuulemaan uunituoreen jätelain tilannekatsausta. Miten kuntien jätehuoltoa on kehitettävä ja muutettava lähivuosien aikana?

 • kuntatekniikan kehittämisen asiantuntija Tuulia Innala, Kuntaliitto
 • hallitussihteeri Jussi Kauppila, Ympäristöminsteriö

 

Kuntien kiertotaloustyön helmiä

Tule kuulemaan kiertotalouden kärkikuntien työstä ja poimimaan helmet itsellesi. Tilaisuudessa kuntien edustajat kertovat hyviä esimerkkejä kiertotaloustyöstä.

 • yhdyskunta ja ympäristö yksikön johtaja Miira Riipinen, Kuntaliitto
 • projektipäällikkö Niina Ruuska, Turun kaupunki
 • ryhmäpäällikkö Tuuli Myllymaa, Suomen ympäristökeskus
 • projektityöntekijä Pepita Heurlin, Porin kaupunki
 • hankejohtaja Juhani Pirinen, Lahden kaupunki
 • ympäristöasiantuntija Outi Manninen, Jyväskylän kaupunki

 

Kunnan ilmastotyö - mitä siitä pitäisi tietää?

Kunnilla on paljon erilaisia keinoja tehdä ilmastotyötä. Miten tehdä vaikuttavia päätöksiä? Esillä kuntien ilmastotyön peruskäsitteet sekä opastusta päästötietojen tulkintaan. Kysy ja haasta!

 • ilmastopolitiikan asiantuntija Pauliina Jalonen,  Kuntaliitto
 • erikoistutkija Santtu Karhinen,  SYKE

 

Torstai 16.9.

Kunnat ja kertakäyttömuoviroskat - lainsäädäntö muuttumassa

Saadaanko muoviroskien päätymistä meriin vähennettyä? Kuka siivoaa roskat ja kuka maksaa? Tule kuulemaan uudesta kertakäyttömuoviroskia koskevasta lainsäädännöstä, tuottajavastuusta ja sen vaikutuksista kuntien yleisten alueiden roskien siivoustoimiin. 

 • kuntatekniikan kehittämisen asiantuntija Tuulia Innala, Kuntaliitto
 • lainsäädäntöneuvos Katariina Haavanlammi, Ympäristöministeriö
 • vihertuotantopäällikkö Anne Mannermaa, aspoon kaupunki

 

Rakennetun ympäristön digitalisaatio

Miten digitalisaatiota tulee kehittää kunnissa, jotta kehitys tukee kunnan tarjoamia rakennetun ympäristön palveluja?
Edellytykset valtakunnallisen tiedonhallinnan onnistumiseksi. Uusimpia digiratkaisuja kunnista.

 • rakennetun ympäristön digitalisaation projektipäällikkö Päivi Tiihonen, Kuntaliitto
 • kehittämispäällikkö Matti Holopainen,  Kuntaliitto
 • yleiskaavapäällikkö Paula Paajanen, Oulun kaupunki
 • yksikön päällikkö Aarno Alanko, Helsingin kaupunki
 • investointipäällikkö Petri Vainio, Espoon kaupunki
   

Infrarakennuttamisen hyvät käytännöt

Infrarakennuttamisen käytäntöjä kehittämällä voidaan hankkeiden laatua parantaa, kustannuksia alentaa ja rakennusaikaisia häiriöitä infran käyttäjille vähentää. Pienten yhdyskuntateknisten urakoiden hankintoihin on valmistumassa uutta ohjeistusta.

 • yhdyskuntatekniikan päällikkö Paavo Taipale, Kuntaliitto
 • johtaja Kari Muhonen, Infra ry
 • rakennuttajapäällikkö Jari Lohi, Jyväskylän kaupunki
 • yrittäjä Jukka Tuominiemi, Maanikkarit Oy
 • toimitusjohtaja Anne Valkonen, Via Blanca Oy
   

Uusia tuulia kuntien liikkumispalveluissa

Tarjolla parhaita paloja liikkumispalveluiden kehittämisestä:
Mikä on kunnan liikkumisen tuulimyllymalli?
Sote-kuljetuksia yhdistellään maakunnan laajuisesti!
Milloin asiakkailla on käytössään yhteen toimivat joukkoliikenneliput?

 • kehittämispäällikköJohanna Vilkuna, Kuntaliitto
 • hankepäällikkö Stella Aaltonen, Turun kaupunki
 • toimialajohtaja Tanja Witick, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite
 • toiminnanjohtaja Minna Soininen, Paikallisliikenneliitto
 • projektipäällikkö Heli Siirilä, Vaasan yliopisto

 

Rakentamisen muovinkäytön vähentäminen (Green Deal)

Kuntaliitto on mukana laajapohjaisessa rakentamisen kalvomuovien käytön vähentämistä ja kierrätystä edistävässä sopimuksessa. Sopimukseen toivotaan mukaan kuntia, jotka antavat oman sitoumuksensa toimia rakennushankkeissa ja työmailla sopimuksen mukaisesti.

 • kuntatekniikan kehittämisen erityisasiantuntija Tuulia Innala, Kuntaliitto
 • tilapalvelupäällikkö Jussi Niemi, Kuntaliitto
 • johtava asiantuntija Mikkonen Irmeli, Motiva
 • tuotepäällikkö Tuuli Kunnas, Rakennusteollisuus RT ry
 • kehittämispäällikkö Reetta Jänis, Espoon kaupunki

 

Kuntien tilatiedon kehittämishanke

Kuntien tilatietojen paremmalla hallinnalla on mahdollista tavoitella toimintojen tehostumista. Seminaarissa esitellään meneillään olevia hankkeita kuntien toimitilakannan tietopohjan ja tilatiedon hallinnan parantamiseksi.

 • tilapalvelupäällikkö Jussi Niemi, Kuntaliitto
 • projektipäällikkö Marko Suomela, Maakuntien tilakeskus

 

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen tilannekatsaus

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksessa odotetaan lakiluonnosta lausunnolle syyskuussa. Kuntaliiton asiantuntijat esittelevät keskeisimmät muutokset ja kertovat näkemyksensä lakiluonnoksesta ja sen keskeisistä kuntavaikutuksista. Tule kuulemaan viimeisimmät vinkit lausuntokierrokselle!

 • maapolitiikan kehittmispäällikkö Matti Holopainen, Kuntaliitto
 • lakimies Minna Mättö, Kuntaliitto
 • lakimies Salonen Antti, Kuntaliitto

 

Energiatehokkuus ja uusiutuva energia - ajankohtaista kunnille

Mitä energia-alalla tapahtuu Suomessa ja EU:ssa? Mitä biomassaterminaalin sijoittamisessa on otettava huomioon? Mitkä ovat latauspiste- ja automaatiolain velvoitteet?

 • energia-asiantuntija Vesa Peltola, Kuntaliitto
 • energia-asiantuntija Hille Hyytiä, Huoltovarmuuskeskus

 

Omavalvonta ja palvelun laatu

Omavalvonta toimii avaimena myös asiakaslähtöiseen palveluun, kuinka se tehdään pelastustoimessa?

 • kehittämispäällikkö Vesa-Pekka Tervo, Kuntaliitto
 • koordinaattori Terhi Virtanen,  Kuntaliitto

Ympäristöterveydenhuollon varautuminen ja yhteistyö

Keskustelutilaisuus ympäristöterveydenhuollon varautumisesta. Kuinka erilaisia suunnitelmia yhteensovitetaan?
Miten ympäristöterveydenhuollon asiantuntemus saadaan paremmin osaksi alueellista ja paikallista varautumista?
Aiheesta keskustelemassa Kuntaliiton, Valviran ja Helsingin kaupungin edustajat.

 • ympäristöterveydenhuollon erityisasiantuntija Kaisa Mäntynen, Kuntaliitto
 • ylitarkastaja Heli Laasonen, Valvira
 • yksikön päällikkö/kaupunkiympäristön toimiala Riikka Åberg,  Helsingin kaupunki

 

Puhtaiden ajoneuvojen lainsäädäntö ja hankinnat

Tuore puhtaiden ajoneuvojen lainsäädäntö asettaa vaatimuksia julkisiin hankintoihin. Mitä ne ovat ja mitkä ovat parhaat vinkit ajoneuvo- ja palveluhankintoihin?
Miltä uudet vaatimukset näyttävät Keski-Suomen sote-kuljetusten näkökulmasta?

 • johtava lakimies Katariina Huikko, Kuntaliitto
 • hankinta-asiantuntija Olli Jylhä, Kuntaliitto 
 • kehittämispäällikkö Johanna Vilkuna, Kuntaliitto
 • energia-asiantuntijan Vesa Peltola, Kuntaliitto
 • sovellusasiantuntija Sari Hyötyläinen, Jyväskylän kaupunki
   

Kohti kestävää ja ketterää viranomaistoimintaa

 Mitä keinoja organisaatioilla ja yksilöillä on käytettävissään? Kuvaavia termejä voisivat olla innovatiivisuus, innostuneisuus, luovuus ja toimintakulttuuri. Aiheesta kertomassa Kestävä ja ketterä ympäristöterveys kirjan kirjoittajat Piia Kepanen ja Heidi Colliander.

 • ympäristöterveydenhuollon erityisasiantuntija, Kaisa Mäntynen, Kuntaliitto
 • vesitalousasiantuntija Pia Kepanen, Keski-Suomen ELY
 • ympäristöterveystarkastaja Heidi Colliander, Jyväskylän seudun ympäristöterveys
Tagit