Hållbarhetsforum: planera och bygg utgående från klimatförändringens följder

Tapahtuman tiedot

Aloituspäivämäärä
Päättymispäivä
Tapahtuma kaupunki
Online
Tapahtuman järjestäjä
Finlands Kommunförbund

Kommunförbundets Hållbarhetsforum online onsdagen den 30 november klockan 14-16.

Program:

 • Vad är det senaste inom forskningen om klimatförändringens följder? Expertis från Meteorologiska institutet inleder (40 minuter inklusive diskussion).
   
 • Agera mot stigande vattennivå: Så här planerar och bygger man i skånska Kristianstad, som ligger vid Sveriges lägsta punkt, 2,41 meter under havsnivån. Projektledare Karl Erik Svensson och Johan Lindström, expert inom geoteknik, berättar (40 minuter inklusive diskussion).
   
 • Vad behöver man beakta gällande klimatförändringen när man planerar, bygger och renoverar vägar och broar? Elina Granqvist, sakkunnig vid Trafikledsverket (40 minuter inklusive diskussion).
   
 • Tillfället modereras av Barbro Teir, ledarskapskonsult. 
   

Tillfället är avgiftsfritt men kräver anmälan

Hållbarhetsforum är Kommunförbundets svenskspråkiga nätverk för hållbar utveckling i kommunerna. Nätverket samlar kommunala tjänstepersoner och förtroendevalda som arbetar med och/eller är intresserade av hållbarhetsfrågor. 

Välkommen med! 

 

Emilia Mattsson

Emilia Mattsson Nortamo

Kehittämispäällikkö
Ruotsinkieliset asiat -yksikkö, Ruotsinkieliset asiat
+358 9 771 2289, +358 50 598 8594
Vastuualueet
 • ruotsin- ja kaksikielisten kuntien edunvalvonnan sekä palveluiden kehittäminen
 • kaksikielisyyden vahvistaminen Kuntaliiton kehitysprojekteissa
 • ruotsin- ja kaksikielisten kuntien verkoston koordinointi sekä ruotsinkielisen neuvottelukunnan sihteeri