Koulutus palveluna -projektin päätösseminaari 8.2.2022

Tapahtuman tiedot

Aloituspäivämäärä
Päättymispäivä
Kunta
Webinaari

Koulutus palveluna -verkostoprojektin (KOPA) päätösseminaari järjestetään webinaarina 8.2.2022 klo 9-11. Tilaisuudessa esitellään projektin tuloksia ja johtopäätöksiä sekä KOPA-pilottien yhteistyömalleja siitä, miten koulutuksen saatavuutta ja saavutettavuutta voidaan varmistaa eri puolilla Suomea. Lisäksi kuullaan opetus- ja kulttuuriministeriön puheenvuoro. Koulutus palveluna –loppuraportti julkistetaan seminaarissa.

Koulutus palveluna -projektissa on kuntien, koulutuksen järjestäjien ja koulutusmuotojen välisillä yhteistyömuodoilla etsitty uudenlaisia, toimivia ratkaisuja koulutuksen saatavuuden, saavutettavuuden ja laadun varmistamiseen eri puolilla maata. Kolmetoista alueellista pilottia ovat osallistuneet projektiin paikallisten tarpeiden ja tavoitteiden pohjalta. Kaksivuotinen projekti ajoittui vuosille 2020-2021.

 

Avslutande seminarium för nätverksprojektet Utbildning som tjänst 8.2.2022

Det avslutande seminariet för nätverksprojektet Utbildning som tjänst (KOPA) ordnas som ett webbinarium 8.2.2022 kl. 9–11. Vid evenemanget presenteras projektets resultat och slutsatser samt KOPA-pilotförsökens samarbetsmodeller om hur tillgängligheten och tillgången till utbildning kan säkerställas på olika håll i Finland. Därtill får vi ta del av Undervisnings- och kulturministeriets anförande. Slutrapporten för projektet Utbildning som tjänst publiceras vid seminariet. Seminariet går på finska men det går bra att kommentera och delta i diskussionen på svenska.

Projektet Utbildning som tjänst har genom olika typer av samarbete mellan kommuner, utbildningsanordnare och utbildningsformer sökt nya, fungerande lösningar för att säkerställa såväl tillgången till utbildning som utbildningens tillgänglighet och kvalitet i olika delar av landet. Tretton regionala pilotprojekt har deltagit i projektet utgående från lokala behov och mål. Det tvååriga projektet genomfördes åren 2020–2021.
 

OHJELMA

9.00 Avaussanat,
Hanna Tainio, varatoimitusjohtaja, Kuntaliitto

9.15 Koulutus palveluna –projektin eteneminen ja kuvauksia yhteistyömalleista,
Irmeli Myllymäki, kehittämispäällikkö ja asiantuntija Essi Ratia, Kuntaliitto

10.00 Erilaiset koulutuksen järjestämistavat mahdollisuutena ja vahvuutena - Johtopäätöksiä projektin tuloksista,
Terhi Päivärinta, johtaja, Kuntaliitto

10.20 Opetus- ja kulttuuriministeriön puheenvuoro,
Anita Lehikoinen, kansliapäällikkö, OKM

10.40 Kommentteja ja keskustelua aiheesta

11.00 Tilaisuus päättyy

 

Lisätietoja: www.kuntaliitto.fi/kopa

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista