Tiedote, 

Kuntalain uudistus kehittää kuntien toimintaa

(Kuntaliitto tiedottaa 8.5.2014) Kuntaliitto pitää tärkeänä, että kuntalain kokonaisuudistus etenee suunnitellussa aikataulussa. Torstaina 8.5. luovutettu lakiluonnos kehittää kuntien toimintaa, hallintoa ja taloutta toimintaympäristön muutosten mukaisesti.

​Tuleva laki toimii perustana kuntahallinnolle ja kuntalaisten osallistumiselle. Kuntalaista poikkeavaa erityissääntelyä tulee välttää.

Kuntaliitto pitää tärkeänä, että uusi laki on luonteeltaan mahdollistava ja antaa kunnille mahdollisuuden organisoida toimintansa paikallisten olosuhteiden ja tarpeiden mukaisesti.

Lakiesityksessä on otettu huomioon kunnan ja kuntakonsernin johtamisen kehittämisen tarpeet. Lakiluonnos korostaa kunnan strategista johtamista, selventää eri toimielinten ja toimijoiden roolia kunnan johtamisessa sekä selkiyttää omistajaohjausta ja omistajaohjauksen välineitä. Myös taloutta koskevilla säännöksillä pyritään vahvistamaan konserninäkökulmaa kunnan toiminnassa.

Luonnoksessa on kiinnitetty nykyistä enemmän huomiota kunnan asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien turvaamiseen. Päätöksenteossa kunnilla olisi mahdollisuus hyödyntää sähköistä toimintaympäristöä.

Kunnan toimintaa markkinoilla koskevilla säännöksillä pyritään selkeyttämään EU:n kilpailuoikeuden ja valtiontukisääntelyn vaikutuksia kunnan toimintaan.

Kuntaliitto pitää vuorovaikutteista valmistelutyötä onnistuneena. Kuntaliiton johto on ollut mukana parlamentaarisessa seurantaryhmässä.  Lisäksi Kuntaliiton asiantuntijoita on ollut mukana kaikissa kuntalain valmistelutyöryhmissä ja liitto on voinut välittää kuntakentän näkemyksiä lain valmisteluun.

Seuraavaksi lakiesityksestä pyydetään kuntien lausuntoja. Kuntaliitto järjestää kuntalain uudistuksesta 3.6.2014 seminaarin, jossa esitetään kuntalain keskeisimmät muutokset erityisesti demokratian, luottamushenkilötyön, johtamisen ja omistajaohjauksen näkökulmista.

Lisätiedot:

Lakiasiain johtaja Arto Sulonen, 0400 850 232
Johtava lakimies Heikki Harjula, 050 667 35
Erityisasiantuntija Sini Sallinen, 050 464 5662

 

Lisää aiheesta

Tagit