Tiedote, 

Laatu olennainen osa hankintaa sosiaali- ja terveyspalveluissa

(Kuntaliitto tiedottaa 19.9.2014) Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluhankinnat ovat kasvussa ja erityisesti sosiaalipalveluissa ennakoidaan kasvavaa palvelun tarvetta, mikä asettaa vaatimuksia sosiaalipalvelujen hankinnalle.


– Uudessa hankintalaissa tulee tunnistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin liittyvät erityispiirteet, esimerkiksi tilanteet joissa asiakkaat eivät pysty itse valvomaan etuaan. Kilpailuttamisessa kunnilla ja kuntayhtymillä tulee olla käytössään keinot parhaiden tuottajien valitsemiseksi, sanoi Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen Kuntatalolla Helsingissä perjantaina.

Haatainen korostaa myös sosiaalisten näkökulmien, muun muassa työllisyyden huomioimista. Yhteiskuntavastuuta pitää kantaa myös hankinnoissa.

– Palvelujen toteutus ja laatu on mahdollista huomioida eri tavoin kilpailutuksessa ja tämä liikkumavara on tärkeää säilyttää myös jatkossa tulevassa hankintalaissa, sillä tosiasialliset tulokset ovat tärkeitä erityisesti sosiaali- ja terveystoimen hankinnoissa, muistuttaa lakimies Katariina Huikko Kuntaliitosta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kilpailuttamisessa pitkä tausta

Suomessa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja on kilpailutettu jo pitkään. Jatkossa kilpailutus tulee hankintadirektiivien mukaan järjestää Euroopan laajuisesti. Julkisen sektorin kilpailuttamisprosessia säätelevän hankintalain uudistaminen on meneillään ja uudet hankintalait tulevat voimaan alkuvuodesta 2016.

– Kunnille sääntely on erityisen tärkeä, sillä kuntasektorin hankintojen kokonaisarvo on noin 13 miljardia euroa.  Tästä summasta 2–3 miljardia koskee tällä hetkellä sosiaali- ja terveydenhuollon hankintoja, sanoo johtava lakimies Juha MyllymäkiKuntaliitosta.

Kunnilla on päätösvalta, mikä on niille tarkoituksenmukaisin hankinnan kohde ja hankinnan koko. Erityisesti hankinnan kokoa harkittaessa on mahdollista huomioida myös pienet yritykset.

– Jos hankinnan toteutustavalla ei ole suurta merkitystä, on hankintayksikön mahdollista edistää pienten yritysten osallistumista jakamalla hankinta pienempiin osiin, muistuttaa Myllymäki.

Sopimuksilla säästöjä

Hankitun palvelun sisällön määrittäminen on tärkeää, jotta osaa palvelusta ei jouduta tilaamaan kalliina lisätyönä.

– Usein liian vähälle huomiolle jäävät palvelun valvontaan liittyvät ja riskienhallinnan näkökulmasta tarpeelliset sopimusehdot. Jos vastuukysymyksiä ei mietitä, sopimusriitojen riski kasvaa, toteaa Kuntaliiton lakimies Leena Hoppu-Mäenpää.

– Hyvä sopimuskaan ei auta, jos sopimusehtojen noudattamista ei valvota. Laiminlyönti voi johtaa siihen, että maksetaan turhasta, esimerkiksi laatutasosta, joka ei käytännössä toteudu.

Listätietoja:
Tuula Haatainen, varatoimitusjohtaja, p. 040 334 5813
Juha Myllymäki, johtava lakimies, hankinta-asiat, sote-uudistus, p. 050 648 94
Katariina Huikko, lakimies, hankinta-asiat, p. 050 566 4327
Leena Hoppu-Mäenpää, lakimies, sopimusasiat, p. 040 580 8777 

 

Mer på webben

Tagit