Tiedote, 

Asema sekä kunnan että hyvinvointialueen toimielimessä

Ohjeistus: luottamushenkilön kaksoisroolin tuottama esteellisyys

Aluevaalien jälkeisen ennakkotiedon perusteella näyttää siltä, että yli 75 % valituista on myös kunnanvaltuutettuja. Lisäksi osa valituista hyvinvointialueiden luottamushenkilöistä saattaa olla kunnan tai kuntayhtymän viranhaltijoita tai työntekijöitä.

Kaikkien uusien luottamushenkilöiden sekä hyvinvointialueiden ja kunnan toimielimien on huomioitava mahdolliset kaksoisroolien aiheuttamat jääviystilanteet hyvinvointialuelain ja hallintolain esteellisyyssääntelyn mukaisesti.

Kuntaliiton hallintolakimiesten tuoreessa ohjeistuksessa neuvotaan, miten yhteisö-ja palvelussuhdejäävi vaikuttavat luottamushenkilön kaksoisroolissa.

Kaksoisroolin tuottama esteellisyys

Hyvinvointialueen valtuutetun esteellisyydestä on säännös hyvinvointialuelain 102 §:ssa. Hyvinvointialueen valtuutettu ei ole aluevaltuustossa esteellinen (pelkästään) sillä perusteella, että hän toimii kunnan tai kuntayhtymän luottamustehtävissä tai palveluksessa.

Hyvinvointialueen hallituksen tai lautakunnan jäsen voi sen sijaan olla esteellinen kaksoisroolinsa perusteella aluehallituksessa ja hyvinvointialueen lautakunnassa. Hallituksen ja lautakunnan jäseneen sovelletaan hallintolain 28 §:n yleisiä esteellisyyssäännöksiä. Etenkin yhteisöjääviä ja palvelussuhdejääviä sovelletaan kaksoisroolitilanteisiin.

Mitä tarkoittaa esteellisyys?

Esteellisyyssäännöksillä pyritään turvaamaan asioiden käsittelyn puolueettomuutta ja luottamusta päätöksenteon moitteettomuuteen. Esteellisyydellä tarkoitetaan, että (luottamus)henkilöllä on sellainen suhde asiaan tai asianosaisiin, että se voi vaarantaa hänen puolueettomuutensa yksittäisen asian käsittelyssä.

Esteellinen henkilö ei saa osallistua hallintoasian käsittelyyn viranomaisessa eli hyvinvointialueen tai kunnan toimielimessä. Käsittelyllä tarkoitetaan kaikkia sellaisia hallintomenettelyssä suoritettavia toimia, jotka voivat jollakin tavoin vaikuttaa asiassa tehtävän päätöksen sisältöön.

Esteellisyys koskee kaikkia asian käsittelyvaiheita valmistelun alusta täytäntöönpanoon asti. Esteellinen henkilö ei saa

  • esitellä tai valmistella käsiteltävää asiaa
  • osallistua päätöksentekoon toimielimen jäsenenä
  • hoitaa päätöksen täytäntöönpanoon liittyviä tehtäviä.

Jos esteellinen henkilö ottaa osaa asian käsittelyyn, päätös syntyy virheellisessä järjestyksessä. Virheellisessä järjestyksessä syntynyt päätös voidaan kumota, mikäli päätökseen haetaan muutosta. Hyvinvointialueviranomainen voi myös itse korjata menettelyvirheen hallintolain 50 §:n mukaisesti.

Huomioitavaksi samalla yleinen väärä käsitys: esteellisyys on eri asia kuin vaalikelpoisuus. Henkilön esteellisyys liittyy yksittäisen asian käsittelyyn viranomaisissa, kun taas vaalikelpoisuudessa on kyse siitä, voidaanko henkilöä ollenkaan valita tiettyyn toimielimeen.

Lue hallintolakimiesten tuore ohjeistus, miten yhteisö-ja palvelussuhdejäävi vaikuttavat luottamushenkilön kaksoisroolissa.

Kuntaliiton esteellisyysverkkosivut tarjoavat hyödyllistä infoa aiheesta myös hyvinvointialueille.

 

Aiheesta lisää

 

Tags