Kuntaliiton indikaattoripalvelu

Kuntakuvaajat

Palvelu tarjoaa kunta- ja aluetietoa graafeina ja taulukoina. Palvelun sisältämät alueelliset aikasarjat ulottuvat pääsääntöisesti 1990-luvun alkuun. Tiedot päivitetään vuosittain Tilastokeskuksen tietokannoista.

Kuntakuvaajia kehitetään parhaillaan, ja tämä on palvelun väliaikaisversio. Lähitulevaisuudessa sivuilla julkaistaan vaiheittain myös tarkemman aluetason (kunnat, seutukunnat ja maakunnat) tietoja.

Aluekehitys

Aluekehityksen perusmuuttujia ovat väestönkehitys, työpaikkakehitys ja alueellinen bruttokansantuote.

Bruttokansantuote

Taloudellista kehitystä ja kasvua mitataan bruttokansantuotteella, joka on maassa vuoden aikana tuotettujen tavaroiden ja palvelujen yhteenlaskettu arvo.

Huoltosuhde

Työikäisten määrä vähenee voimakkaasti, jolloin työssäkäyvien huoltotaakka kasvaa entisestään. Yksi työssäkäyvä joutuu ”elättämään” yhä useampia työelämän ulkopuolella olevia.

Kunnan talous

Kuntien väliset erot ovat suuria. Useissa kunnissa verotulot vähenevät, lainaa joudutaan ottaman entistä enemmän ja vuosikate laskee.

Muuttoliike

Kuntien välisiä muuttoja on tehty vuosittain noin 270 - 280 000. Maakuntarajat ylittäviä muutoista on ollut vajaa puolet. Ulkomaan kansalaisten ja vieraskielisten määrä on maahanmuuton myötä kasvanut.

Työlliset ja työttömät

Työllisyys- ja työttömyysasteet seuraavat talouden suhdanteita. Laskusuhdanteessa työllisyysaste laskee ja työttömyysaste nousee.

Väestö

Merkittävin väestörakenteen muutos Suomessa ja koko Euroopassa on väestörakenteen vanheneminen. Eläkeikäisten osuus väestöstä kasvaa voimakkaasti samaan aikaan kun työikäinen väestö vähenee. Lasten ja