Kuntakuvaajat

Kunnan talous

Kuntien taloutta kuvaavat keskeiset indikaattorit osoittavat, että kuntien väliset erot ovat suuria. Useissa kunnissa verotulot vähenevät, lainaa joudutaan ottaman entistä enemmän ja vuosikate laskee.

Kunnan verotulot tilinpäätöksen mukaan

Verotulot tilinpäätösten mukaan tarkoittavat kunnalle ko. vuonna tilitettyjä veroja. Kunnan verotulot koostuvat kunnallisverosta (tuloverosta), osuudesta yhteisöveron tuottoon sekä kiinteistöverosta. Vuonna 2014 kunnallisveron osuus kaikista verotuloista oli keskimäärin 86 %, yhteisöveron 7 % ja kiinteistöveron 7 %.

Verotulot verolajeittain 1993-2014

Verotulot tilinpäätösten mukaan tarkoittavat kunnalle ko. vuonna tilitettyjä veroja. Kunnan verotulot koostuvat kunnallisverosta (tuloverosta), osuudesta yhteisöveron tuottoon sekä kiinteistöverosta. Vuonna 2014 kunnallisveron osuus kaikista verotuloista oli keskimäärin 86 %, yhteisöveron 7 % ja kiinteistöveron 7 %.

Kuntien verotulot ovat kasvaneet vuodesta 2000 keskimäärin 3 % vuodessa. Kasvua ovat hidastaneet vuosittaiset verovähennysten korotukset. Vuodesta 2004 lähtien tästä johtuvat kuntien verotulomenetykset on kompensoitu kunnille täysimääräisesti valtionosuuksia korottamalla. Vuonna 2014 kuntien verotulot olivat yhteensä 21,2 mrd. euroa eli 3 870 euroa asukasta kohti. Verotulojen taso vaihtelee voimakkaasti eri kunnissa. Manner-Suomen suurimmat verotulot vuonna 2014 olivat Eurajoella (6 374 €/as.) ja pienimmät Merijärvellä (2 323 €/as.). 

Myös eri verolajien osuus verotuloista vaihtelee paljon. Vuonna 2014 yhteisöveron osuus kaikista verotuloista oli suurin Pyhäjärvellä (30 %) kuntien keskiarvon ollessa 7 %. Vuonna 2014 kiinteistöveron osuus verotuloista oli suurin Eurajoella (85 %) kuntien keskiarvon ollessa 10 %.