Kuntakuvaajat

Muuttoliike

Kuntien välisiä muuttoja on tehty vuosittain noin 270 000 - 280 000. Maakuntarajat ylittäviä muutoista on ollut vajaa puolet. Ulkomaan kansalaisten ja vieraskielisten määrä on maahanmuuton myötä kasvanut. Maahanmuuttajia on tullut noin 25 000 henkilöä vuosittain ja nettomuuttovoittoa on kertynyt noin 15 000 henkilön vuosivauhtia.

Muuttoliike

Maassamuutto eli kuntien välinen tulo- ja lähtömuutto on jo pitkään suuntautunut suurimpiin kaupunkeihin ja niiden kehyskuntiin. Samaan aikaan maan itäiset ja pohjoiset alueet ovat menettäneet väestöään. Myös maahanmuutto suuntautuu suurimpiin kaupunkeihin. Pääkaupunkiseudun kunnat, etenkin Helsinki,  on saanut valtaosan maahanmuutosta aiheutuvasta muuttovoitosta.

Kuntien välinen tulo- ja lähtömuutto sekä maahan- ja maastamuutta 1987-2015

Maan sisäinen muuttoliike on jo pitkään suuntautunut samoille alueille. Suurimmat kaupungit kehyskuntineen, erityisesti Helsinki-Tampere-Vaasa -akseli ja Turku-Helsinki-Tampere -kolmio ovat olleet muuttovoittoalueita itäisten ja pohjoisten alueiden menettäessä väestöään. 1990-luvulla maan sisäinen muuttoliike suuntautui pääasiassa suurimpiin keskuksiin mutta 2000-luvulla muuttovoittoa on tullut aiempaa enemmän myös kaupunkiseutujen muihin kuntiin. Vuonna 2015 kaikkiaan 232 kuntaa sai muuttotappiota maan sisäisessä muutossa. Yli 100 henkilön yltävää muuttovoittoa sai vain 19 kuntaa.

Myös maahanmuutto suuntautuu suurimpiin kaupunkeihin. Pääkaupunkiseudun kunnat, etenkin Helsinki,  ovat saaneet valtaosan maahanmuutosta aiheutuvasta muuttovoitosta. Vuonna 2015 lähes 40 % nettomaahanmuutosta suuntautui pääkaupunkiseudulle. 11 kuntaan ei muuttanut ulkomailta yhtään henkilöä. Viiteen kuntaan muutti yli 1000. Kaikki maahanmuuttajiksi tilastoidut eivät ole ulkomaan kansalaisia vaan heistä noin kolmasosa on ulkomailta takaisin Suomeen muuttavia Suomen kansalaisia.