Kuntakuvaajat

Väestö

Merkittävin väestörakenteen muutos Suomessa ja koko Euroopassa on väestörakenteen vanheneminen. Eläkeikäisten osuus väestöstä kasvaa voimakkaasti samaan aikaan kun työikäinen väestö vähenee. Lasten ja nuorten osuudet pienenevät eikä syntyvyydessä ole odotettavissa merkittävää muutosta.

Väestön ikärakenteen kehitys

Merkittävin väestörakenteen muutos Suomessa ja koko Euroopassa on väestörakenteen vanheneminen.  Eläkeikäisten osuus väestöstä kasvaa voimakkaasti samaan aikaan kun työikäinen väestö vähenee. Myös lasten ja nuorten osuudet pienenevät eikä syntyvyydessä ole odotettavissa merkittävää muutosta myöskään tulevaisuudessa.

;

Vaikka väestön ikääntyminen koskettaa jokaista Suomen kuntaa, on ikärakenteen kehityksissä myös merkittäviä eroja kuntien välillä. Viimeisen kymmenen vuoden aikana työikäisten osuus on vähentynyt reilussa kahdessa kolmasosassa kunnista kun taas kolmasosassa kuntia työikäisten osuus on lisääntynyt. Tällä hetkellä työikäisten osuus vaihtelee kunnittain Luhangan noin 50:stä prosentista Helsingin 70 prosenttiin.

Väestörakenne

Väestöpyramidi havainnollistaa väestön ikärakennetta. Pyramidi kuvaa sekä eri ikäluokkien välisiä suhteita että sukupuolten välisiä määrällisiä eroja. Väestöpyramideja tarkastelemalla myös alueiden väliset erot ja tuleva väestönkehitys havainnollistuvat helposti.

;

Syntyneet ja kuolleet

;
Jaana Halonen

Etunimi
Jaana
Sukunimi
Halonen
erityisasiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2126
Kännykkä
+358 50 452 7035
Vastuualueet
  • Kehyskuntaverkosto
  • analytiikkatoiminnot
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Kuntakehitys, demokratia ja johtaminen
Tiimi
Kuntamuutostiimi
Tony Hagerlund

Etunimi
Tony
Sukunimi
Hagerlund
Verkkoviestintäpäällikkö, verkkoviestintätiimin vetäjä

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2222
Kännykkä
+358 50 526 2158
Vastuualueet
  • Kuntaliiton verkkopalveluiden kehittäminen
  • kuntien viestinnän tuki
  • mediaviestintä
  • digi-, teknologia- ja tietoyhteiskunta-asioiden viestintä
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Viestintä
Twitter-tili