Paikkatiedon opas

Paikkatiedon opas tarjoaa kunnissa paikkatietojen kanssa työskenteleville tietoa paikkatietoihin liittyvistä kysymyksistä ja ongelmista, tulkintoja, ohjeistuksia ja sopimusmalleja liittyen kunnan tuottamiin ja ylläpitämiin paikkatietoihin sekä niiden käsittelyyn.

Oppaan avulla pyritään edistämään paikkatietojen järkevää ja tehokasta hyväksikäyttöä sekä tarjoamaan tietoa kuntien olemassa olevista paikkatietopalveluista. 

Lisää aiheesta