Toimeentulotuen toimeenpanon nykytila-analyysi

Kuntaliitto ja Kela tekevät parhaillaan yhteistyössä toimeentulotuen toimeenpanon nykytila-analyysia. Tavoitteena tässä työssä on muodostaa realistinen kokonaiskuva ja yhteinen ymmärrys toimeentulotuen toimeenpanon nykytilasta heikkouksineen ja vahvuuksineen sekä arvioida tältä pohjalta lähtötilanne ennen hyvinvointialueille siirtymistä. Vastaavaa arviota ei ole ollut käytössä perustoimeentulotuen Kela-siirtoa edeltävältä ajalta. Lisäksi tavoitteena on, että tehtävä analyysi hyödyttäisi myös sosiaaliturvauudistustyötä.  

Analyysi toteutetaan tiiviissä vuoropuhelussa kentän kanssa. Tästä syystä analyysin aineisto kerättiin järjestämällä toimeentulotuen toimeenpanotason alueellisia työpajoja tämän vuoden syyskuussa. Pajoja toteutettiin kaikkiaan kuusi: jokaisella Kelan vakuutuspiirin (vastaavat soten yhteistyöalueita) alueella yksi ja lisäksi pääkaupunkiseudulla toteutettiin erillinen oma työpajansa, sillä pääkaupunkiseutu on toimeentulotuen toimeenpanon osalta ollut oma kokonaisuutensa.  

Toimeenpanotason työpajoihin osallistui kultakin alueelta sekä kuntien toimeentulotuen asiakasrajapinnassa työskenteleviä sosiaalialan asiantuntijoita että Kelasta niin ratkaisutyön kuin asiakaspalvelun asiantuntijoita. Työpajoissa hyödynnettiin tausta-aineistona mukailtua PROSOS -hankkeessa tehtyä kunta-Kela -yhteistoimintamallin materiaalia. Lisäksi osallistujat tuottivat laajan ja konkreettisen aineiston nykytilanteen heikkouksista ja vahvuuksista ennakkotehtävän kautta.  

Analyysin luonnosversion kommentointi

Koska tavoitteenamme on ollut tuottaa analyysi vuoropuheluna kentän eri toimijoiden kanssa, tarjoamme kaikille halukkaille kentän toimeentulotukityön asiantuntijoille ja yhteistyökumppaneille mahdollisuuden kommentoida analyysiluonnosta. 

Luonnosversio on jaettu kolmeen eri osa-alueeseen.  Toiveenamme on, että tutustut ensin aina yhteen osa-alueeseen kokonaisuutena, jonka jälkeen annat kommenttisi koskien sitä kokonaisuutta. Kyselyn voi myös keskeyttää, ja jatkaa myöhemmin, koska analyysi kokonaisuutena on laaja ja monimuotoinen.  

Tutustu analyysiluonnoksen kolmeen osa-alueeseen:

Jätä kommenttisi tämän kyselyn kautta viimeistään 28.11.2022. 

Kommentointivaiheen jälkeen viimeistelemme analyysin Kuntaliiton ja Kelan asiantuntijoiden toimesta ja lopullinen analyysi julkaistaan tammikuussa 2023.

Taustatietoa toimeentulotuen toimeenpanon nykytila-analyysistä

 

Hyvin Oy:n logo

Hyvil palvelee hyvinvointialueiden työntekijöitä ja päättäjiä sote- ja pelastusasioissa

Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen asiantuntijapalvelumme ovat siirtyneet 1.1.2023 Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:lle. Emme enää jatkossa päivitä näiden verkkosivujen sisältöä.

lateral-image-left
Löydä lisää sisältöä samoista teemoista