Kuntatekniikka

Kuntatekniikka on kuntainfraan keskittyvä ammattilehti, joka on suunnattu kuntatekniikan asiantuntijoille niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla.

Talousvettä valmistetaan sekä pinta- että pohjavedestä. Vesilaitosten tehtävänä on käsitellä raakavesi siten, että epäpuhtaudet poistuvat ja talousveden käyttäminen on turvallista. Vaikka talousveden laatu Suomessa on pääosin erittäin hyvä, vesilaitoksilla tai niiden jakeluverkostoissa tapahtuu

Suomen 1300 vesiosuuskunnalla on keskeinen rooli haja-asutusalueiden vesihuollossa. Ne täydentävät kunnallisten vesiyhtiöiden palveluja siellä, missä vesihuollon alueellinen kehittäminen on ollut kunnille liian raskasta. Vesiosuuskuntia on lukumääräisesti enemmän kuin kunnallisia vesihuoltolaitoksia

Paimion parantolan tulevasta omistamisesta ja käytöstä käynnistetään selvitys. Asiasta sopivat perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko , kesk., kulttuuriministeri Sampo Terho , sin., ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen , kesk., tapaamisessa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin edustajien

Helsingin kaupungin energiayhtiö Helen palkkaa työmaapyöräilijän parantamaan työmaiden liikennejärjestelyjä. Kesäksi palkattavan työmaapyöräilijän tehtäviin kuuluu työmaiden liikennejärjestelyjen testaus pyöräillen ja kävellen, sujuvuuden parantaminen ja työmaista viestiminen. Uuden tehtävän myötä

Vantaa kaavailee raitiovaunulinjaa Helsingin Mellunmäestä Tikkurilan kautta lentokentälle. MAL2019 suunnitelmaluonnoksen mukaan linja toteutetaan 2020-luvulla siten, että valtio sitoutuu omalta osaltaan hankkeen suunnittelu- ja toteutuskustannuksiin. Kaupunginvaltuusto hyväksyi maanantaina lausunnon

Soinin kunnassa polkaistiin viime syksynä käyntiin kierrätysohjelma MuoviSampo, jossa kuntalaisilta kerättiin niin paikallisilla panttilapuilla tarroitettuja jugurttipurkkeja kuin myös muita muovipakkauksia. Kokeilu päättyi tammikuun toisella viikolla ja alkuviikosta tuloksia käytiin läpi Soinissa

Tampereen Hervannan valtaväylällä aloitetaan raitiotien ajojohtimien asennukset. Viikolla 3 tehdään raitiotien ajojohtimien asennusten esivalmistelutöitä. Näistä töistä ei aiheudu alueella liikennevaikutuksia. Viikolla 4 käynnistyy sähköratapylväiden tekninen varustelu ja ajojohtimien asennukset,

Jos sote- ja maakuntauudistus toteutuu suunnitellusti, niin kunnat vuokraavat Maakuntien tilakeskukselle ja edelleen maakunnille noin 6 000 rakennusta tai toimitilaa. Tällä viikolla tilakeskus lähettää maakunnille ja kunnille ensimmäiset arviot kohdekohtaisista tilavuokrista, jotka otetaan käyttöön

Kuntatekniikka-lehti on uudistanut nettilehtensä: rikastettu digi-lehti on nyt vapaasti luettavana rajoitetun ajan osoitteessa Kuntatekniikka 6/2018 . Rikastetun tekniikan on tuottanut Taiqa Oy. Kuntatekniikan numerossa 6/18 selvitetään muun muassa haja-asutusalueiden sähköverkkojen ongelmia,

Helsingin ranta-alueiden suunnittelutyössä määritellään uudet valaistusperiaatteet 130 km pituiselle rantaviivalle. Mukana on erilaisia reittejä, kuten pyöräily- ja jalankulkuväyliä sekä laivareittien satamat. Myös lepakot otetaan huomioon. Suunnittelutehtävään kuuluvat sekä rakennettu ympäristö