Kuntatekniikka

Kuntatekniikka on kuntainfraan keskittyvä ammattilehti, joka on suunnattu kuntatekniikan asiantuntijoille niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla.

Vuoden silta 2019 -tunnustuspalkinto on mennyt kevyen liikenteen sillalle Matinkartanonsillalle Espooseen. Matinkartanontien ja kiertoliittymän ylittävä kevyen liikenteen silta oli osa Espoon kaupungin tilaamaa laajempaa urakkaa, johon sisältyi muun muassa kahden kiertoliittymän laajennukset sekä

Lahti on asettanut itselleen kovat tavoitteet: kaupunginhallitus hyväksyi viime viikolla strategian, jonka mukaan Lahden on muututtava hiilineutraaliksi vuoteen 2025 mennessä. Kaupunkikonsernin konkreettiset toimenpiteet, viimeisimpänä kivihiilestä luopuminen energiatuotannossa huhtikuussa 2019,

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY on yhteistyössä kuntien kanssa tuottanut paikkatietoaineiston, joka kuvaa pääkaupunkiseudun, Kirkkonummen ja Keravan viherpinnan laajuutta. Lisäksi aineisto kuvaa seudun jakautumista vettä läpäisemättömään ja kasvipeitteiseen pintaan. Aineisto on julkaistu

Kuopio liittyy niiden kuntien joukkoon, jotka ryhtyvät käyttämään työllistämisehtoa julkisten hankintojen yhteydessä. Ehtoa tullaan soveltamaan niissä yli 200 000 euron palveluhankinnoissa ja rakentamisessa, joissa arvioidaan olevan merkittävää paikallista työllisyysvaikutusta. THL:n ”Hankinnoista

Jäteveden fosforin poisto ylsi viime vuonna ennätystulokseen Helsingin seudun ympäristöpalvelujen HSY:n alueella. HSY:n kahdella jätevedenpuhdistamolla Viikinmäessä ja Suomenojalla toimittiin vuonna 2018 kovilla tehoilla. Laitokset poistivat 97 prosenttia jäteveden sisältämästä fosforista. Typen

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY saneeraa sade- ja sulamisvesiä kuljettavan hulevesiputken, joka on osa Haaganpuron pääuomaa ja toimii myös uhanalaisen taimenen elinympäristönä. Saneerauksen suunnittelussa on ollut mukana Vaelluskala ry, Helsingin kaupunki sekä Uudenmaan ELY-keskus.

Oulun Veden nimissä on kaupiteltu hulevesijärjestelmiä Oulussa ainakin Nokelan alueella. Tarjouksia on saatettu jättää useita päivän aikana ja erityisesti ikäihmisille. Oulun Veden verkostopäällikkö Tero Kilpeläinen varoittaa Oulun Veden nimissä liikkuvista kauppiaista. -Oulun Veden työntekijät

Yhdyskuntatekniikka 2019-näyttelyn yhteydessä käytiin Jyväskylässä keskiviikkona 15.5. ensimmäinen Infra-alan monet osaajat -kilpailu. Kilpailun avulla haluttiin tuoda näkyväksi alalla olevaa ja tarvittavaa, kaikkien kansalaisten päivittäiseen elämään vaikuttavaa osaamista. Kilpailussa viisi

Turun seudun joukkoliikenne Fölin täyssähköbussit ovat kurranneet pitkin kaupungin katuja jo miljoonan kilometrin verran. Ensimmäinen täyssähköbussi tuli Fölin liikenteeseen lokakuussa 2016. Päivässä sähköbusseilla ajetaan noin 1300 kilometriä. Reitillä Turun satama – keskusta – lentoasema