Vuoden kiertotalouskunta -kilpailu 2019

Valintakriteerit

valintakriteerit

Kilpailussa mitataan kunnan sitoutumista kiertotalouteen. Kunnilla on mahdollisuus toteuttaa kiertotaloutta tukevia toimia ja edistää kiertotaloutta tukevaa liiketoimintaa monin eri tavoin.

Arvioinnissa huomioidaan ainoastaan toteutetut toimenpiteet. Kunnan tai kuntien yhteisorganisaation on täytynyt olla mukana toteuttamassa toimenpiteitä, jotta ne voidaan lukea kunnan ansioksi kilpailussa.

Kilpailussa arvioidaan kiertotalouteen siirtymistä seuraavilla kriteereillä:

1. Kiertotalouden edistäminen (talous, ympäristö ja hyvinvointi)

2. Vaikuttavuus

3. Monistettavuus ja skaalattavuus

4. Innovatiivisuus

5. Kunnan sitoutuminen muutokseen

Kuntaliiton, SYKEn ja Sitran asiantuntijat arvioivat ja pisteyttävät hakemukset. Hakemukset käsitellään näkemättä kunnan nimeä. Sekä pienten kuntien että suurten kaupunkien kannattaa osallistua kilpailuun.